Đề thi thử vào 10 môn Văn năm 2023 - Phòng GD Lục Ngạn

Phòng GD Lục Ngạn, Bắc Giang tổ chức thi học kì 2 năm học 2022 - 2023 cho các em học sinh khối lớp 9 xem chi tiết đề thi cuối kì 2 môn Ngữ Văn dưới đây.

Đề thi thử vào 10 môn Văn năm 2023 - Phòng GD Lục Ngạn

Câu 1: (4,0 điểm)

Đọc văn bản trên và thực hiện các yêu cầu sau:

1. Xác định thể thơ được sử dụng trong văn bản.

2. Xác định phương thức biểu đạt của văn bản.

3. Trong đoạn trích có rất nhiều kỉ niệm được nhắc đến. Hãy chỉ ra những kỉ niệm đó.

4. Xác định nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ “ngọt" trong “khể ngọt" và "ngọt lòng"

De thi thu vao 10 mon Van nam 2023 - Phong GD Luc Ngan

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi thử vào 10 môn Văn năm 2023 - Phòng GD Lục Ngạn

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247