Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán Huyện Xuân Trường 2023 (Có đáp án)

Nội dung đề thi thử vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 môn Toán Huyện Xuân Trường được cập nhật đầy đủ cùng với đáp án dưới đây.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán Huyện Xuân Trường 2023

1) Cho tam giác ABC vuông cân ở 4, đường cao AH. Vẽ đường tròn tâm O đường kính BH cắt AB tại M. Biết AB=2 căn 3cm . Tính diện tích của hình được giới hạn bởi tam giác ABC và hình tròn (O) đường kính BH (phần tô đậm trong hình bên, kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

De thi thu vao lop 10 mon Toan Huyen Xuan Truong 2023 (Co dap an)

De thi thu vao lop 10 mon Toan Huyen Xuan Truong 2023 (Co dap an)

Đáp án Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán Huyện Xuân Trường 2023

De thi thu vao lop 10 mon Toan Huyen Xuan Truong 2023 (Co dap an)

De thi thu vao lop 10 mon Toan Huyen Xuan Truong 2023 (Co dap an)

De thi thu vao lop 10 mon Toan Huyen Xuan Truong 2023 (Co dap an)

De thi thu vao lop 10 mon Toan Huyen Xuan Truong 2023 (Co dap an)

De thi thu vao lop 10 mon Toan Huyen Xuan Truong 2023 (Co dap an)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán Huyện Xuân Trường 2023 (Có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247