Đề thi thử vào lớp 10 môn Văn 2023 - Phòng GD TX Tân Uyên

Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024, phòng GD thị xã Tân Uyên tổ chức thi thử vào 10 môn Văn theo hình thức tự luận.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Văn 2023 - Phòng GD TX Tân Uyên

Câu 1. (0,5 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính trong đoạn trích trên ?

Câu 2. (0,5 điểm) Nêu ý nghĩa của mỗi từ “sóng” trong hai câu thơ cuối

Câu 3. (1,0 điểm) Chỉ ra và phân tích các biện pháp tu từ có trong đoạn trích?

Câu 4. (1,0 điểm) Nêu thông điệp được gửi gắm trong đoạn trích.

II. LÀM VĂN (7,0 điểm)

Câu 1. (2,0 điểm) Hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về trách nhiệm của tuổi trẻ với biển đảo quê hương được nêu ở phần Đọc hiểu.

De thi thu vao lop 10 mon Van 2023 - Phong GD TX Tan Uyen

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 môn Văn 2023 - Phòng GD TX Tân Uyên

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247