Đề thi thử vào lớp 10 môn Văn - Sở GD Hà Tĩnh 2023 - Có đáp án

Đề thi khảo sát chất lượng lớp 9 năm học 2022 - 2023 môn Văn của Sở GD Hà Tĩnh mã đề 01 và 02 có đáp án chi tiết với thời gian làm bài 90 phút.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Văn - Sở GD Hà Tĩnh 2023

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên.

Câu 2. Theo đoạn trích, "Những tấm gương minh chứng cho ý chí không lùi bước của con người được hai gặp ở đâu?

Cầu 3. Hãy cho biết hiệu quả của phép tu từ liệt kê được tác giả sử dụng trong câu văn sau:

Chúng ta nghiên cứu ra phương cách chữa trị cho nhiều căn bệnh nan y, phát minh ra hàng ngàn máy móc phục vụ nhân loại và xây những con đường băng qua mái non, biển cả

Câu 4. Ý kiến:

Khả năng của con người là vô tận nếu chúng ta biết khám phá và tận dụng nó trong đoạn trích con nghĩa gì đối với em

De thi thu vao lop 10 mon Van - So GD Ha Tinh 2023 - Co dap an

De thi thu vao lop 10 mon Van - So GD Ha Tinh 2023 - Co dap an

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn Văn - Sở GD Hà Tĩnh 2023 

De thi thu vao lop 10 mon Van - So GD Ha Tinh 2023 - Co dap an

De thi thu vao lop 10 mon Van - So GD Ha Tinh 2023 - Co dap an

De thi thu vao lop 10 mon Van - So GD Ha Tinh 2023 - Co dap an

De thi thu vao lop 10 mon Van - So GD Ha Tinh 2023 - Co dap an

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 môn Văn - Sở GD Hà Tĩnh 2023 - Có đáp án

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247