Đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Nội - mã đề 017 (Có đáp án)

Đáp án mã đề 017 môn tiếng Anh vào lớp 10 Hà Nội năm 2022 - 2023 thi chiều 18/6.

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Nội - mã đề 017

Mã đề: 017 - Tuyensinh247.com

1. D

2. C

3. C

4. B

5. D 

6. C 

7. A 

8. D 

9. A 

10. B 

11. A

12. A

13. B

14. B

15. B

16. A 

17. C

18. A

19. A

20. D

21. A

22. D

23. B

24. D

25. B 

26. B

27. C

28. B

29. D 

30. D 

31. C

32. A

33. D 

34. B

35. C

36. D 

37. D

38. D

39. A

40. B

 Đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Nội - mã đề 017

Question 20. - Lan: "Why don't we go camping this weekend?"

- Nga: "

A. You're welcome.

B. Here you are.

C. That's a fine day.

D. That's a good idea.

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

De thi vao lop 10 mon Anh Ha Noi - ma de 017 (Co dap an)

De thi vao lop 10 mon Anh Ha Noi - ma de 017 (Co dap an)

De thi vao lop 10 mon Anh Ha Noi - ma de 017 (Co dap an)

De thi vao lop 10 mon Anh Ha Noi - ma de 017 (Co dap an)

Theo TTHN

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Nội - mã đề 017 (Có đáp án)

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!