Đề thi vào lớp 10 Sở GD Hà Nội 3 năm gần đây

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 các môn Văn, Toán có đáp án chi tiết của Sở giáo dục Hà Nội năm 2018, 2017, 2016 gồm cả đề thi vào trường THPT công lập và vào trường THPT Chuyên.

Đề thi và đáp án tuyển sinh vào lớp 10 công lập của Sở GD Hà Nội năm 2018, 2017, 2016:

6. Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Hà Nội 2018

5. Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Văn Hà Nội 2018

4. Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Hà Nội năm 2017

3. Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Văn Hà Nội 2017

2. Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Hà Nội năm 2016 (Có video chữa)

1. Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Văn Hà Nội năm 2016

Đề thi và đáp án tuyển sinh vào lớp 10 Chuyên tại Hà Nội năm 2018, 2017, 2016:

31. Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Sử Chuyên Hà Nội 2018

30. Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Địa Chuyên Hà Nội năm 2018

29. Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Hóa Chuyên Hà Nội 2018

28. Đáp án đề thi vào lớp 10 chuyên Lý - Hà Nội 2018

27. Đề thi vào lớp 10 môn Lý chuyên Hà Nội 2018

26. Đề thi vào lớp 10 môn Anh Chuyên Hà Nội 2018

25. Đề thi vào lớp 10 môn Văn Chuyên Hà Nội 2018

24. Đề thi vào lớp 10 môn Toán Chuyên Hà Nội 2018

23. Đề thi vào lớp 10 môn Tin Chuyên Hà Nội 2018

22. Đề thi vào lớp 10 môn Sinh Chuyên Hà Nội 2018

21. Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Văn chung THPT Chuyên Sư phạm Hà Nội 2018

20. Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán 2018 THPT Chuyên Sư Phạm Hà Nội

19. Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Sử chuyên Hà Nội 2017

18. Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Lý Chuyên Hà Nội 2017

17. Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Địa chuyên Hà Nội 2017

16. Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Hóa chuyên Hà Nội 2017

15. Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Văn chuyên Hà Nội 2017

14. Đề thi vào lớp 10 môn Sinh chuyên Hà Nội 2017

13. Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên Hà Nội năm 2017

12. Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Sinh - Chuyên Sư phạm Hà Nội 2017

11. Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Lý - Chuyên Sư phạm Hà Nội 2017

10. Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Hóa THPT chuyên Sư phạm Hà Nội 2017

9. Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh - THPT Chuyên Sư phạm Hà Nội 2017

8. Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Văn THPT Chuyên Sư phạm Hà Nội 2017

7. Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán THPT Chuyên Sư phạm Hà Nội 2017

6. Đề thi vào lớp 10 môn Toán Chuyên Hà Nội 2016

5. Đề thi vào lớp 10 môn Văn chuyên Hà Nội năm 2016

4. Đề thi vào lớp 10 môn Văn THPT Chuyên Ngoại ngữ Hà Nội 2016

3. Đề thi vào lớp 10 môn Anh THPT chuyên Sư phạm Hà Nội 2016

2. Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Văn THPT chuyên Sư phạm Hà Nội 2016

1. Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán THPT chuyên Sư phạm Hà Nội 2016

Theo TTHN

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi vào lớp 10 Sở GD Hà Nội 3 năm gần đây

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!