ĐH Phương Đông thông báo điểm chuẩn NV2 năm 2016

Ngày /8/2016 trường Đại học Phương Đông chính thức công bố điểm chuẩn nguyện vọng 2 vào trường, các em xem chi tiết điểm vào từng ngành cụ thể dưới đây:

ĐH Phương Đông thông báo điểm chuẩn NV2 năm 2016 

DH Phuong Dong thong báo diẻm chuản NV2 nam 2016

DH Phuong Dong thong báo diẻm chuản NV2 nam 2016DH Phuong Dong thong báo diẻm chuản NV2 nam 2016DH Phuong Dong thong báo diẻm chuản NV2 nam 2016

 

Tuyensinh247.com

Viết bình luận: ĐH Phương Đông thông báo điểm chuẩn NV2 năm 2016

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học