ĐH Phương Đông thông báo điểm chuẩn NV2 và chỉ tiêu xét tuyển NV3

Thí sinh và phụ huynh tham khảo chi tiết thông tin điểm chuẩn và xét tuyển nguyện vọng đã được tuyensinh247 cập nhật dưới đây.

 ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG - NĂM 2013 (ĐỢT 1)

Dành cho đối tượng học sinh phổ thông, khu vực 3

STT

TÊN NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

KHỐI THI

ĐIỂM CHUẨN

GHI CHÚ

 

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

 

 

 

 

1

Công nghệ thông tin

D480201

A, A1

13,0

 

D1

13,5

2

Kiến trúc

D580102

V

22,5

Môn vẽ >=5

Hệ số 2

3

Kỹ thuật công trình xây dựng

D580201

A, A1

13,0

 

4

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

D580205

A, A1

13,0

 

5

Kinh tế xây dựng

D580301

A,A1

13,0

 

D

13,5

6

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

D510203

A, A1

13,0

 

7

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

D510301

A, A1

13,0

 

8

Công nghệ sinh học

D420201

A

13,0

 

B

14,0

9

Công nghệ kỹ thuật môi trường

D510406

A

13,0

 

B

14,0

10

Quản trị kinh doanh

D340101

A, A1

13,0

 

D

13,5

11

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

A, A1

13,0

 

C

14,0

D

13,5

12

Quản trị Văn phòng

D340406

A, A1

13,0

 

C

14,0

D

13,5

13

Tài chính ngân hàng

D340201

A, A1

13,0

 

D

13,5

14

Kế toán

D340301

A, A1

13,0

 

D

13,5

15

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

13,5

 

16

Ngôn ngữ Trung quốc

D220204

D

13,5

 

17

Ngôn ngữ Nhật

D220209

D

13,5

 

18

Việt Nam học (Chuyên ngành: Hướng dẫn Du lịch)

D220113

A, A1

13,0

 

C

14,0

 

D

13,5

 

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

 

 

 

 

1

Công nghệ thông tin

C480201

A, A1

10,0

 

D1

10,0

2

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị  Du lịch)

C340101

A, A1

10,0

 

D

10,0

3

Kế toán

C340301

A, A1

10,0

 

D

10,0

4

Công nghệ Kỹ thuật xây dựng

C510103

A, A1

10,0

 

Ghi chú: Điểm KV, ƯT được cộng:KV2: 0,5; KV2-NT: 1;KV1: 1,5, ƯT2 : 1;ƯT 1: 2

ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG HỆ LIÊN THÔNG - NĂM 2013
(ĐỢT 1)

 (Thí sinh thi theo đề thi chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo)

TT

TÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

KHỐI THI

ĐIỂM CHUẨN

GHI CHÚ

 

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

 

 

 

 

1

Công nghệ thông tin

D480201

A, A1

13,0

 

D1

13,5

2

Kỹ thuật công trình xây dựng

D580201

A, A1

13,0

 

3

Kỹ thuật XD công trình giao thông

D580205

A, A1

13,0

 

4

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

D510203

A, A1

13,0

 

5

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

D510301

A, A1

13,0

 

6

Quản trị kinh doanh

D340101

A, A1

D1,2,3,4,5,6

13,0

 

D

13,5

7

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

A, A1

13,0

 

C

14,0

 

D

13,5

 

8

Quản trị Văn phòng

D340406

A, A1

13,0

 

C

14,0

 

D

13,5

 

9

Tài chính ngân hàng

D340201

A, A1

D1,2,3,4,5,6

13,0

 

D

13,5

10

Kế toán

D340301

A, A1

D1,2,3,4,5,6

13,0

 

D

13,5

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

 

 

 

 

1

Công nghệ thông tin

C480201

A, A1

10,0

 

D1

10,0

2

Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Du lịch)

C340101

A, A1

D1,2,3,4,5,6

10,0

 

D

10,0

3

Kế toán

C340301

A, A1

D1,2,3,4,5,6

10,0

 

D

10,0

4

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

C510103

A, A1

10,0

 

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG - NĂM 2013

Dành cho đối tượng học sinh phổ thông, khu vực 3

TÊN NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

KHỐI THI

ĐIỂM NHẬN HSXT

GHI CHÚ

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC:                                         300 chỉ tiêu

- Công nghệ thông tin

Chuyên ngành:
+ Công nghệ thông tin;

+ Điện tử viễn thông

D480201

A, A1

13,0

 

D1

13,5

- Kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng & CN)

D580201

A, A1

13,0

 

- Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành: xây dựng Cầu đường)

D580205

A, A1

13,0

 

- Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành: Kinh tế và Quản lí xây dựng)

D580301

A,A1

13,0

 

D

13,5

- Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

D510203

A, A1

13,0

 

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Chuyên ngành:
+ Tự động hóa;

+ Hệ thống điện

D510301

A, A1

13,0

 

- Công nghệ sinh học

Chuyên ngành:
+ CN sinh học công nghiệp;

+ CN sinh học nông nghiệp;

+ Kinh tế CN sinh học

D420201

A

13,0

 

B

14,0

- Công nghệ kỹ thuật môi trường

Chuyên ngành:
+ CN kỹ thuật môi trường;

+ Kinh tế kỹ thuật môi trường

D510406

A

13,0

 

B

14,0

- Ngôn ngữ Trung quốc

D220204

D

13,5

 

- Việt Nam học (Chuyên ngành: Hướng dẫn Du lịch)

D220113

A, A1

13,0

 

C

14,0

 

D

13,5

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG:                                     100 chỉ tiêu

- Công nghệ thông tin

C480201

A, A1

10,0

 

D1

10,0

- Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị  Du lịch)

C340101

A, A1

10,0

 

D

10,0

- Kế toán

C340301

A, A1

10,0

 

D

10,0

- Công nghệ Kỹ thuật xây dựng

C510103

A, A1

10,0

 

XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG HỆ LIÊN THÔNG (Thí sinh thi theo đề thi chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo)

TT

TÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

KHỐI THI

ĐIỂM CHUẨN

GHI CHÚ

 

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC: 150 chỉ tiêu

1

Công nghệ thông tin

D480201

A, A1

13,0

 

D1

13,5

2

Kỹ thuật công trình xây dựng

D580201

A, A1

13,0

 

3

Kỹ thuật XD công trình giao thông

D580205

A, A1

13,0

 

4

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

D510203

A, A1

13,0

 

5

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

D510301

A, A1

13,0

 

6

Quản trị kinh doanh

D340101

A, A1

D1,2,3,4,5,6

13,0

 

D

13,5

7

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

A, A1

13,0

 

C

14,0

 

D

13,5

 

8

Quản trị Văn phòng

D340406

A, A1

13,0

 

C

14,0

 

D

13,5

 

9

Tài chính ngân hàng

D340201

A, A1

D1,2,3,4,5,6

13,0

 

D

13,5

10

Kế toán

D340301

A, A1

D1,2,3,4,5,6

13,0

 

D

13,5

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG : 50 chỉ tiêu

1

Công nghệ thông tin

C480201

A, A1

10,0

 

D1

10,0

2

Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Du lịch)

C340101

A, A1

D1,2,3,4,5,6

10,0

 

D

10,0

3

Kế toán

C340301

A, A1

D1,2,3,4,5,6

10,0

 

D

10,0

4

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

C510103

A, A1

10,0

 

GHI CHÚ:

1/ Đối tượng xét tuyển: Thí sinh có kết quả thi đại học (và cả kết quả thi cao đẳng - đối với xét tuyển cao đẳng) năm 2013theo đề thi chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Cùng khối thi với ngành xét tuyển.

2/ Hồ sơ xét tuyển bao gồm:

+ Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinhđại học, cao đẳng năm 2013 (Bản  chính); Thí sinh phải ghi rõ ràng và đầy đủ thông tin vào phần Đăng ký xét tuyển theo nguyện vọng (ghi cả tên ngành và mã ngành); kèm theo 01 phong bì thư đã dán đủ tem và địa chỉ người nhận kết quả xét tuyển.

+ Lệ phí xét tuyển: 15.000 đ /hồ sơ

3/ Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: từ 14/9/2013 đến 04/10/2013 (đợt 2)

4/ Địa chỉ nộp hồ sơ xét tuyển:

Phòng Đào tạo, trường Đại học Dân lập Phương Đông - số 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội (nộp trực tiếp tại Trường hoặc gửi theo đường bưu điện).

Tuyensinh247 Tổng hợp

1 bình luận: ĐH Phương Đông thông báo điểm chuẩn NV2 và chỉ tiêu xét tuyển NV3

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!