Điểm chuẩn Cao đẳng Y tế Hà Nội năm 2012

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã công bố điểm chuẩn, điểm NV2 vào trường năm 2012 như sau:

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN KHỐI A  (HỘ KHẨU HÀ NỘI)

 

ƯU TIÊN KHU VỰC 3 KHU VỰC 2 KHU VỰC 2NT KHU VỰC 1
HỌC SINH PHỔ THÔNG 20.0 19.5 19.0 18.5
NHÓM 2 19.0 18.5 18.0 17.5
NHÓM 1 18.0 17.5 17.0 16.5

 

 

 

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN KHỐI A  (HỘ KHẨU TỈNH NGOÀI)


 

 

ƯU TIÊN KHU VỰC 3 KHU VỰC 2 KHU VỰC 2NT KHU VỰC 1
HỌC SINH PHỔ THÔNG 24.5 24.0 23.5 23.0
NHÓM 2 (ƯU TIÊN 2)
23.5 23.0 22.5 22.0
NHÓM 1 (ƯU TIÊN 1)
22.5 22.0 21.5 21.0

 


ĐIỂM TRÚNG TUYỂN KHỐI B  (HỘ KHẨU HÀ NỘI)

 

 

 

Ngành: Kỹ thuật Y học (chuyên ngành hình ảnh)

 

ƯU TIÊN KHU VỰC 3 KHU VỰC 2 KHU VỰC 2NT KHU VỰC 1
HỌC SINH PHỔ THÔNG 17.5 17.0 16.5 16.0
NHÓM 2 16.5 16.0 15.5 15.0
NHÓM 1 15.5 15.0 14.5 14.0

 

 

 

Ngành: Điều dưỡng đa khoa

 

ƯU TIÊN KHU VỰC 3 KHU VỰC 2 KHU VỰC 2NT KHU VỰC 1
HỌC SINH PHỔ THÔNG 17.0 16.5 16.0 15.5
NHÓM 2 16.0 15.5 15.0 14.5
NHÓM 1 15.0 14.5 14.0 13.5

 

 

 

Ngành: Dược sỹ

 

ƯU TIÊN KHU VỰC 3 KHU VỰC 2 KHU VỰC 2NT KHU VỰC 1
HỌC SINH PHỔ THÔNG 19.5 19.0 18.5 18.0
NHÓM 2 18.5 18.0 17.5 17.0
NHÓM 1 17.5 17.0 17.0 16.0

 

 

 

Ngành: Xét nghiệm Y học

 

ƯU TIÊN KHU VỰC 3 KHU VỰC 2 KHU VỰC 2NT KHU VỰC 1
HỌC SINH PHỔ THÔNG 17.5 17.0 16.5 16.0
NHÓM 2 16.5 16.0 15.5 15.0
NHÓM 1 15.5 15.0 14.5 14.0

 

 

 

Ngành: Hộ sinh

 

ƯU TIÊN KHU VỰC 3 KHU VỰC 2 KHU VỰC 2NT KHU VỰC 1
HỌC SINH PHỔ THÔNG 17.0 16.5 16.0 15.5
NHÓM 2 16.0 15.5 15.0 14.5
NHÓM 1 15.0 14.5 14.0 13.5


 

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN KHỐI B  (HỘ KHẨU TỈNH NGOÀI)

 

 

 

Ngành: Kỹ thuật Y học (chuyên ngành hình ảnh)

 

ƯU TIÊN KHU VỰC 3 KHU VỰC 2 KHU VỰC 2NT KHU VỰC 1
HỌC SINH PHỔ THÔNG 22.0 21.5 21.0 20.5
NHÓM 2 21.0 20.5 20.0 19.5
NHÓM 1 20.0 19.5 19.0 18.5

 

 

 

Ngành: Điều dưỡng đa khoa

 

ƯU TIÊN KHU VỰC 3 KHU VỰC 2 KHU VỰC 2NT KHU VỰC 1
HỌC SINH PHỔ THÔNG 22.0 21.5 21.0 20.5
NHÓM 2 21.0 20.5 20.0 19.5
NHÓM 1 20.0 19.5 19.0 18.5

 

 

 

Ngành: Dược sỹ

 

ƯU TIÊN KHU VỰC 3 KHU VỰC 2 KHU VỰC 2NT KHU VỰC 1
HỌC SINH PHỔ THÔNG 24.0 23.5 23.0 22.5
NHÓM 2 23.0 22.5 22.0 21.5
NHÓM 1 22.0 21.5 21.0 20.5

 

Ngành: Xét nghiệm Y học

 

ƯU TIÊN KHU VỰC 3 KHU VỰC 2 KHU VỰC 2NT KHU VỰC 1
HỌC SINH PHỔ THÔNG 22.5 22.0 21.5 21.0
NHÓM 2 21.5 21.0 20.5 20.0
NHÓM 1 20.5 20.0 19.5 19.0


 

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

59 bình luận: Điểm chuẩn Cao đẳng Y tế Hà Nội năm 2012

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH