Điểm chuẩn Đại học khoa học - Đại học Huế năm 2014

Ngày 9/8/2014, Đại học khoa học - Đại học Huế đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 năm 2014. Theo đó, điểm chuẩn vào các ngành dao động từ 13 đến 19 điểm.

Điểm chuẩn Đại học khoa học - Đại học Huế năm 2014.

Cụ thể các ngành có điểm chuẩn như sau:

STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 D420201 Công nghệ sinh học A 17.5  
2 D440102 Vật lý học A 13  
3 D440112 Hoá học A 16  
4 D440217 Địa lý tự nhiên A 13  
5 D420101 Sinh học A 13  
6 D440201 Địa chất học A 13  
7 D520503 Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ A 13  
8 D440301 Khoa học môi trường A 15.5  
9 D850101 Quản lý tài nguyên và môi trường* A 13  
10 D460101 Toán học A 13  
11 D460112 Toán ứng dụng A 13  
12 D520501 Kỹ thuật địa chất A 13  
13 D480201 Công nghệ thông tin A, A1 16  
14 D510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A, A1 15.5  
15 D220301 Triết học A, C, D1 13  
16 D420101 Sinh học B 14  
17 D420201 Công nghệ sinh học B 18.5  
18 D440112 Hoá học B 17  
19 D440217 Địa lý tự nhiên B 14  
20 D440301 Khoa học môi trường B 16.5  
21 D850101 Quản lý tài nguyên và môi trường* B 15  
22 D220330 Văn học C 13  
23 D310301 Xã hội học C, D1 13  
24 D320101 Báo chí C, D1 15.5  
25 D220310 Lịch sử C, D1 13  
26 D220213 Đông phương học C, D1 13  
27 D760101 Công tác xã hội C, D1 13  
28 D220104 Hán - Nôm C, D1 13  
29 D220320 Ngôn ngữ học C, D1 13  
30 D580102 Kiến trúc V 17.5  

 

Để nhận Điểm chuẩn NV2 Đại học Khoa học - ĐH Huế năm 2014 sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

NV2 (dấu cách) DHT gửi 8712

Trong đó DHT là Mã trường

 Nguồn Diemthi.tuyensinh247.com

Viết bình luận: Điểm chuẩn Đại học khoa học - Đại học Huế năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH