Điểm chuẩn Đại học khoa học - Đại học Thái Nguyên năm 2014

Ngày 11/8, trường đại học khoa học - Đại học Thái Nguyên đã công bố điểm chuẩn năm 2014. Theo đó ngành có điểm chuẩn cao nhất là ngành luật với 16 điểm (khối C và D1)

Đại học khoa học - Đại học Thái Nguyên công bố điểm chuẩn năm 2014.

Cụ thể, điểm chuẩn của các ngành như sau: 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KHOA HỌC

DTZ

 

 

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 Mã ngành

Khối thi 

 Điểm chuẩn

Ghi chú 

58

Toán học

 

D460101

A

 

Xét tuyển

A1

 

59

Vật lý học

 

D440102

A

 

Xét tuyển

A1

 

60

Toán ứng dụng: Toán – Tin ứng dụng

 

D460112

A

 

Xét tuyển

A1

 

61

Hóa học

 

D440112

A

13.0

 

B

14.0

 

62

Địa lý tự nhiên

 

D440217

B

14.0

 

C

13.0

 

63

Khoa học môi trường

 

D440301

A

13.0

 

B

14.0

 

64

Sinh học

 

D420101

B

14.0

 

65

Công nghệ sinh học

 

D420201

B

14.0

 

66

Văn học

 

D220330

C

13.0

 

67

Lịch sử

 

D220310

C

13.0

 

68

Khoa học quản lý

 

D340401

C

13.0

 

D1

13.0

 

69

Công tác xã hội

 

D760101

C

13.0

 

D1

13.0

 

70

Việt Nam học

 

D220113

C

13.0

 

D1

13.0

 

71

Khoa học thư viện

 

D320202

B

 

Xét tuyển

C

 

72

Công nghệ kỹ thuật hóa học

 

D510401

A

13.0

 

B

14.0

 

73

Hóa Dược

 

D720403

A

13.0

 

B

14.0

 

74

Báo chí

 

D320101

C

13.0

 

D1

13.0

 

75

Du lịch học

 

D528102

C

13.0

 

D1

13.0

 

76

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

 

D850101

A

13.0

 

B

14.0

 

77

Luật

 

D380101

C

16.0

 

D1

16.0

 

Ghi chú:

  Điểm trúng tuyển vào hệ liên thông chính qui thuộc các ngành (đã thông báo trong tuyển sinh liên thông) của Đại học Thái Nguyên trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 bằng với điểm sàn tối thiểu (mức 3) công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đăng kí nhận ngay Điểm chuẩn Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên năm 2014 sớm nhất, Soạn tin:

DCL (dấu cách) DTZ (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL  DTZ  D460101 gửi 8712

Trong đó DTZ là Mã trường

D460101 là mã ngành 

Nguồn: Đại học Thái Nguyên

Viết bình luận: Điểm chuẩn Đại học khoa học - Đại học Thái Nguyên năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH