Điểm chuẩn Đại học Nội vụ năm 2015

Mức điểm chuẩn chính thức Đại học Nội vụ năm 2015 được cạp nhật ngày 25/8/2015.

Cơ sở đào tạo, Trình độ đào tạo, Ngành đào tạo

Mã ngành

Điểm chuẩn

Chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đợt 1

Cơ sở đào tạo tại Hà Nội

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học*

 

 

 

Quản trị nhân lực

D340404

22,75

 

Quản trị văn phòng

D340406

21,75

 

Quản lý nhà nước

D310205

22,00

 

' Quản lý văn hoá

D220342

21,00

 

Lưu trữ học

D320303

20,25

 

Khoa học thư viện

D320202

19,50

 

Các ngành đào tạo cao đãng

 

 

 

Quản trị nhân lực

C340404

16,00

 

Quản trị văn phòng

C340406

14,00

 

Quản lý văn hoá

C220342

12,00

 

Hành chính học

C340406

12,00

20

Văn thư - Lưu trữ

Hành chính văn thư

Lưu trữ học

C320303

14,00

 

Thư ký văn phòng

C340407

12,00

30

Dịch vụ pháp lý

C380201

12,00

30

Tin học ứng dụng

C480202

12,00

30

Khoa hoc thư viên

C320202

12,00

30

Cơ sở Trường Đại học Nội yụ Hà Nội tại Miền Trung

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học

 

 

 

Quản trị nhân lực

D340404D

16,50

20

Quản trị văn phòng

D340406D

15,50

30

Quản lý nhà nước

D310205D

16,00

 

Quản lý văn hoá

D220342D

15,50

40

Lưu trữ hoc

D320303D

15,50

40

Khoa học thư viện

D320202D

15,00

60

 

Cơ sở đào tạo, Trình độ đào tạo, Ngành đào tạo

Mã ngành

Điểm chuẩn

Chỉ tiêu xét tuyên bổ sung đợt 1

Các ngành đào tạo cao đãng

 

 

 

Ọuản tri nhân lực

C340404D

12,00

50

Quản trị văn phòng

C340406D

12,00

50

Dich vụ pháp lý

C380201D

12,00

50

Hành chính học

C340406D

12,00

50

 

Đăng ký nhận Điểm chuẩn Đại học Nội vụ năm 2015 chính xác nhất, Soạn tin:

DCL (dấu cách) DNV (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL DNV D340404 gửi 8712

Trong đó DNV là Mã trường

D340404 là mã ngành Quản trị nhân lựcTuyensinh247.com Tổng hợp

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Điểm chuẩn Đại học Nội vụ năm 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học