Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng năm 2012

Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 năm 2012.

 

II ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (DDS)  
1 Sư phạm Toán học A D140209 101 18,5
A1 16,5
2 Sư phạm Vật lý A D140211 102 16,0
3 Toán ứng dụng (chuyên ngành Toán ứng dụng trong kinh tế) A D460112 103 13,0
A1 13,0
4 Công nghệ thông tin A D480201 104 13,0
A1 13,0
5 Sư phạm Tin học A D140210 105 13,0
A1 13,0
6 Vật lý học A D440102 106 13,0
7 Sư phạm Hoá học A D140212 201 17,0
  Hóa học, gồm các chuyên ngành: A D440112    
8 Hóa học (Phân tích môi trường)     202 13,0
9 Hóa học (Hóa Dược)     203 13,0
10 Khoa học môi trường A D440301 204 13,0
11 Sư phạm Sinh học B D140213 301 14,5
12 Quản lý tài nguyên – Môi trường B D850101 302 16,0
13 Công nghệ sinh học (chuyên ngành CNSH ứng dụng trong NN-DL_MT) B D420201 303 16,5
14 Giáo dục chính trị C D140205 500 14,5
D1 13,5
15 Sư phạm Ngữ văn C D140217 601 16,5
16 Sư phạm Lịch sử C D140218 602 14,5
17 Sư phạm Địa lý C D140219 603 14,5
18 Văn học C D220330 604 14,5
19 Tâm lý học B D310401 605 14,0
C 14,5
  Địa lý học, gồm các chuyên ngành:   D310501    
20 Địa lý tài nguyên môi trường A   606 13,0
B   14,0
21 Địa lý du lịch C   610 14,5
22 Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa – Du lịch) C D220113 607 14,5
D1 13,5
23 Văn hóa học C D220340 608 14,5
24 Báo chí C D320101 609 14,5
D1 14,0
25 Công tác xã hội C D760101 611 14,5
D1 13,5
26 Giáo dục tiểu học D1 D140202 901 15,0
27 Giáo dục mầm non M D140201 902 16,0

1 bình luận: Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng năm 2012

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!