Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2014

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Kết luận của Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014, Trường ĐHSP Hà Nội 2 công bố điểm trúng tuyển như sau:

Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2014

STT Tên ngành Mã ngành Khối thi Điểm
trúng tuyển (NV1)
A Các ngành sư phạm      
1 Giáo dục Mầm non D140201 M 17,5
2 Giáo dục Tiểu học D140202 A 19,5
A1 19,5
C 20,5
D1 19,0
3 Giáo dục Thể chất D140206 T 20,5
4 Sư phạm Ngữ văn D140217 C 18,0
D1 17,0
5 Sư phạm Hóa học D140212 A 18,0
6 Sư phạm Sinh học D140213 B 17,0
7 Giáo dục Quốc phòng - An Ninh D140208 A 15,0
A1 15,0
B 15,0
C 15,0
D1 15,0
8 Sư phạm Tiếng Anh D140231 D1 17,0
9 Sư phạm Lịch sử D140218 C 17,0
D1 16,0
10 Sư phạm Tin học D140210 A 17,0
A1 17,0
D1 17,0
11 Sư phạm Toán học D140209 A 20,0
A1 20,0
12 Sư phạm Vật lý D140211 A 18,0
A1 18,0
13 Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp D140214 A 18,0
A1 18,0
D1 18,0
14 Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp D140215 B 17,0
15 Giáo dục Công dân D140204 C 16,0
D1 15,0
B Các ngành ngoài sư phạm      
1 Toán học D460101 A 20,0
A1 20,0
2 Công nghệ Thông tin D480201 A 17,0
A1 17,0
D1 17,0
3 Văn học D220330 C 18,0
D1 17,0
4 Ngôn ngữ Anh D220201 D1 17,0
5 Ngôn ngữ Trung Quốc D220204 D1 16,0
D4 16,0
6 Hóa học D440112 A 18,0
7 Sinh học D420101 B 17,0
8 Vật lý D440102 A 18,0
A1 18,0
9 Lịch sử D220310 C 17,0
D1 16,0
10 Khoa học Thư viện D320202 A 17,0
A1 17,0
  C 17,0
    D1 17,0
11 Việt Nam học D220113 C 18,0
D1 17,0
C -  Điểm sàn vào Trường: Khối A, A1, B, D1, D4: 17,0 điểm; Khối C: 18,0 điểm; Khối M: 17,5 điểm; Khối T: 20,5 điểm (Môn Năng khiếu hệ số 2).
-  Điểm trúng tuyển vào từng ngành đối với thí sinh thi hệ liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học thấp hơn 02 (hai) điểm so với thí sinh không dự thi liên thông cùng khu vực và cùng đối tượng tuyển sinh.

Ghi chú:
-         Điểm trúng tuyển tính cho đối tượng học sinh phổ thông, khu vực 3;
-         Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm);
-         Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm);
-         Thí sinh đạt điểm sàn vào trường nhưng không đủ điểm vào ngành đã dự thi, Trường vẫn gửi giấy báo trúng tuyển. Sau khi nộp hồ sơ nhập học thí sinh được chuyển sang ngành khác cùng khối thi nếu còn chỉ tiêu (Thông tin chi tiết được ghi trên giấy báo trúng tuyển).

Nhận ngay Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2014 sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

DCL (dấu cách) SP2 (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL SP2 D140209  gửi  8712

Trong đó SP2 là Mã trường

 D140209 là mã ngành

 

Nguồn: Đại học sư phạm Hà Nội 2.

 

1 bình luận: Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH