Đại học Giáo dục - Đại học quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2014.

Trường đại học Giáo dục - Đại học quốc gia Hà Nội đã công bố điểm chuẩn năm 2014. Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là ngành sư phạm toán với 22 điểm (khối A và A1).

Điểm chuẩn ĐH Giáo dục - ĐH quốc gia Hà Nội năm 2014.

STT

Tr­ường Đại học Giáo dục

Mã Ngành

Chỉ tiêu

 Khối Thi  Điểm chuẩn  Chỉ tiêu NV2  Điểm chuẩn NV2  

1

Sư phạm Toán

D140209

50

A, A1

22,0

     

2

Sư phạm Vật lý

D140211

45

A, A1

20,5

     

3

Sư phạm Hóa học

D140212

45

A, A1

20,0

     

4

Sư phạm Sinh học

D140213

40

A, A1

20,0

     

B

 

5

Sư phạm Ngữ văn

D140217

50

C

19,0

     

D

 

6

Sư phạm Lịch sử

D140218

40

C

18,0

10

18,0

 

Nhận ngay Điểm chuẩn Đại học Giáo dục năm 2014 sớm nhất Việt Nam,  Soạn tin:

DCL (dấu cách) QHS (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL QHS D140209 gửi 8712

Trong đó QHS là Mã trường

D140209 là mã ngành Sư phạm Toán học

 Xem thêm: Đại học Khoa học tự nhiên - ĐH quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2014

Nguồn: Đại học quốc gia Hà Nội.

Viết bình luận: Đại học Giáo dục - Đại học quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2014.

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH