Điểm chuẩn học bạ Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang 2024

Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Hà Giang vừa công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển kết học tập cấp THPT (học bạ). Trong đó, điểm chuẩn cao nhất là ngành Giáo dục tiểu học với 27.58 điểm.

Điểm chuẩn trúng tuyển Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Hà Giang theo phương thức xét học bạ THPT năm 2024 cụ thể như sau:

STT Tên ngành tuyển sinh Mã ngành Điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển các phương thức xét tuyển (thang điểm 30) Ghi chú
1 Giáo dục Mầm non (trình độ Đại học) 7140201 26.22  
2 Giáo dục Tiểu học (trình độ Đại học) 7140202 27.58  
3 Giáo dục Mầm non (trình độ Cao đẳng) 51140201 26.01  

 Thí sinh có kết quả đủ điểu kiện trúng tuyến lưu ý thực hiện:

Sau khi cỏ kết quả xét tuyển là “đủ điều kiện trúng tuyền trừ điều kiện tốt nghiệp THPT”, từ ngày 18/7/2024 đến Ỉ7hoo ngày 30/7/2024. thí sinh phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn để được xét tuyển chính thức và được công nhận vào danh sách trúng tuyển. Nếu không đăng ký theo quy định thì xem như thí sinh tự hủy bỏ kết quả đủ điều kiện trúng tuyển này và Phân hiệu không giải quyết mọi khiếu nại về sau.

 Phân hiệu công bố kết quả xét tuyển chính thức trước 17h00’ ngày 19/8/2024. Thí sinh trúng tuyển chính thức phải thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến từ ngày 19/8/2024 đến 17h00' ngày 27/8/2024 trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT tại địa chị https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn và hướng dẫn nhập học tại địa chỉ https://hagiang.tnu.edu.vn.

Theo TTHN

 

2. Công bố kết quả:

   
       

Kết quả được công bố trên Hệ thống Đăng ký xét tuyển sớm của Phân hiệu

ĐHTN tại tinh Hà Giang (https://hagiang.tnu.edu.vn).

       

3. Thí sinh có kết quả đủ điểu kiện trúng tuyến lưu ý thực hiện:

       

- Sau khi cỏ kết quả xét tuyền là “đủ điều kiện trúng tuyền trừ điều kiện tốt

nghiệp THPT”, từ ngày 18/7/2024 đến Ỉ7hoo ngày 30/7/2024. thí sinh phải đăng

ký nguyện vọng xét tuyền trên hệ thống tuyền sinh của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ

https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn đê được xét tuyền chính thức và được công

nhặn vào danh sách trúng tuyển. Nếu không đăng ký theo quy định thì xem như thí

sinh tự hùy bỏ kết quả đủ điều kiện trúng tuyển này và Phân hiệu không giải quyết

mọi khiếu nại về sau.

   
       

- Phân hiệu công bố kết quả xét tuyền chính thức trước 17h00’ ngày

19/8/2024. Thí sinh trúng tuyển chính thức phải thực hiện xác nhặn nhập học trực

tuyến từ ngày 19/8/2024 đến 17h00' ngày 27/8/2024 trên hệ thống tuyền sinh của

Bộ GD&ĐT tại địa chi https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn và hướng dẫn nhập

học tại địa chi https://hagiang.tnu.edu.vn.

 
       

- Thông tin nguyện vọng đăng ký vào cồng tuyền sinh như sau:

       

+ Mã Phân hiệu: DTG

   
       

+ Mà ngành, Tên ngành có kết quả đũ điều kiện trúng tuyển

       

4. Đối với thí sinh không có tài khoản đãng nhập vào cồng tuyển sinh của

Bộ GD&ĐT phải liên hệ Sở Giáo dục và Đào tạo nơi thí sinh cư trú để đăng ký cấp

tài khoản, như sau:

   
       

- Thời gian: từ ngày 01/7/2024 đến ngày 20/7/2024;

       

- Tài phiếu đăng ký thông tin cá nhân (mẫu phiếu) và kê khai thông tin trên phiếu;

       

- Nộp phiếu tại điềm tiếp nhận để được cấp tài khoản và nhập thông tin cá

nhân lên hệ thống (Thí sinh liên hệ sỏ- Giáo dục và Đào tạo nơi thí sinh cư trú để

được hướng dẫn).

   
       

- Sau khi được cắp tài khoản, thí sinh thực hiện đàng ký nguyện vọng đủ điều

kiện trúng tuyền như mục 3.

   
       

5. Để đàm bảo quyền lợi trong việc xử lý nguyện vọng lọc ảo chung, khi xem

kết quả trúng tuyền sớm, thí sinh cung cắp cho Phân hiệu “Số CCCD” dùng để

đăng nhập vào cổng tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

 

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Viết bình luận: Điểm chuẩn học bạ Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang 2024

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH