Điểm chuẩn học viện công nghệ bưu chính viễn thông 2014

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 của Học viện như sau:

Học viện công nghệ bưu chính viễn thông công bố điểm chuẩn năm 2014

I/. ĐIỂM CHUẨN CẤP HỌC BỔNG (áp dụng cho cả 2 Cơ sở đào tạo):
1. Từ 27,0 điểm trở lên: Miễn 100% học phí trong toàn khóa học.
2. Từ 25,0 đến 26,5 điểm: Giảm 50% học phí trong toàn khóa học. 
(Mức điểm chuẩn trên áp dụng cho học sinh phổ thông ở khu vực 3)
II/. ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1:
A. Cơ sở phía Bắc (mã trường BVH)

TT Ngành đào tạo Mã ngành Điểm trúng tuyển 
(áp dụng cho HSPT-KV3)
Ghi chú 
(điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực tuyển sinh)
KHỐI A, A1 KHỐI D1
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC  
1 - KT Điện tử truyền thông D520207 18,0   Mức điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm)
2 - Công nghệ KT Điện, điện tử D510301 17,5
3 - Công nghệ thông tin D480201 20,0
4 - An toàn thông tin D480299 19,0
5 - Công nghệ đa phương tiện D480203 19,0 19,0
6 - Quản trị kinh doanh D340101 17,5 17,5
7 - Marketting D340115 17,5 17,5
8 - Kế toán D340301 17,5 17,5
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
1 - KT Điện tử truyền thông C510302 11,5  
2 - Công nghệ thông tin C480201 11,5
3 - Quản trị kinh doanh C340101 11,5 11,5
4 - Kế toán C340301 11,5 11,5

B. Cơ sở phía Nam (mã trường BVS)

TT Ngành đào tạo Mã ngành Điểm trúng tuyển
(áp dụng cho HSPT-KV3)
Ghi chú 
(điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực tuyển sinh)
KHỐI A, A1 KHỐI D1
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC  
1 - KT Điện tử truyền thông D520207 16,0   Mức điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm)
2 - Công nghệ KT Điện, điện tử D510301 15,5
3 - Công nghệ thông tin D480201 16,0
4 - An toàn thông tin D480299 16,0
5 - Công nghệ đa phương tiện D480203 16,0 16,0
6 - Quản trị kinh doanh D340101 15,0 15,0
7 - Marketting D340115 15,0 15,0
8 - Kế toán D340301 15,0 15,0
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
1 - KT Điện tử truyền thông C510302 10,5  
2 - Công nghệ thông tin C480201 10,5
3 - Quản trị kinh doanh C340101 10,5 10,5
4 - Kế toán C340301 10,5 10,5

Nhận ngay điểm chuẩn về điện thoại ngay khi có kết quả:

Cơ sở miền Bắc

Nhận ngay Điểm chuẩn Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông phía Bắc năm 2014 sớm nhất, Soạn tin:

DCL (dấu cách) BVH (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL  BVH  D520207 gửi 8712

Trong đó BVH là Mã trường

D520207 là mã ngành

Cơ sở miền Nam

Nhận ngay Điểm chuẩn Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông phía Nam năm 2014 sớm nhất, Soạn tin:

DCL (dấu cách) BVS (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL  BVS  D520207 gửi 8712

Trong đó BVS là Mã trường

D520207 là mã ngành

Nguồn: Học viện công nghệ bưu chính viễn thông.

Viết bình luận: Điểm chuẩn học viện công nghệ bưu chính viễn thông 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH