Điểm chuẩn nguyện vọng 2 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển Cao đẳng nguyện vọng 2 năm 2013 và tiếp tục dành hơn 1200 chỉ tiêu xét NV3.

Những thí sinh đã nộp đăng ký xét tuyển NV2 (từ 20/8-10/09/2013) có kết quả thi lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn công bố dưới đây đã trúng tuyển vào hệ Cao đẳng chính quy của Trường ĐHCN Hà Nội.

Nhà trường sẽ gửi giấy triệu tập nhập học cho thí sinh qua đường chuyển phát nhanh vào ngày 13/9/2013.

Điểm chuẩn NV2 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2013 chi tiết:

STT

Khối

ngành

Tên ngành

Điêm chuẩn (HSPT KV3)

l

A

C510202

Công nghệ chê tạo máy

10,0

2

A

C510203

Công nghệ kỹ thuật Cơ diện tử

10,0

3

A

C510205

Công nghệ kĩ thuật ô tô

10,0

4

A

C510301

Công nghệ kỳ thuật điện, điện tử

10,0

5

A

C510302

Công nghệ kĩ thuật điện tử, Lruyên thông

10,0

6

A

C480201

Công nghệ thông tin

10,0

7

A,D1

C340301

Kế toán

10,0

8

A

C510206

Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt

10,0

9

A,D1

C340101

Quản trị kinh doanh

10,0

10

A,V,H

C540204

Công nghệ may

10,0

II

B

C540204

Công nghệ may

11,0

12

A,V,H

C210404

Thiêt kê thời trang

10,0

13

B

C210404

Thiết kê thời trang

11,0

14

A

C510401

Công nghệ kỹ thuật Hoá học

10,0

15

B

C510401

Côna nghệ kỳ thuật Hoá học

11,0

16

A

C510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

10,0

17

A

C510303

Công nghệ kỹ thuật điểu khiển vả tự động hỏa

10,0

18

A,D1

C340201

Tài chính - Ngân hàng

10,0

19

A,D1

C220113

Việt Nam học

10,0

Ngoài ra, trường cũng tiếp tục thông báo xét tuyển thêm hơn 1200 chỉ tiêu hệ Cao đẳng, các ngành dưới đây:


STT

Khối

ngành

Tên ngành

Điêm điều kiện nhận hồ sơ xét tuyên Đợt 3

Sô lượng

1

A

C510202

Công nghệ chê tạo may

>10,0

150

2

A

C510203

Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

>10,0

70

5

A

C510302

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

>10,0

150

6

A

C480202

Công nghệ thông tin

>10,0

50

7

A,D1

C340301

Kê toán

>10,0

200

8

A

C510206

Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt

>10,0

50

9

A,D1

C340101

Quản trị kinh doanh

>10,0

100

14

A

C510401

Công nghệ kỷ thuật Hoá học

> 10,0

150

15

B

C510401

Công nghệ kv thuật Hoá học

>11,0

18

A,D1

C340201

Tài chính - Ngân hàng

>10,0

100

19

A,D1

C220U3

Việt Nam học

>10,0

50

20

A

C510406

Công nghệ kỹ thuật Môi trưởng

>10,0

70

21

B

C510406

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

>11,0

22

A,D1

C340102

Quản trị kinh doanh Du lịch

>10,0

70

Thời gian xét tuyển từ 11/9 đến 30/9.2013.

Tuyensinh247 Tổng hợp

Viết bình luận: Điểm chuẩn nguyện vọng 2 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!