Điểm chuẩn nguyện vọng bổ sung Học Viện Phụ Nữ năm 2013

Ngày 11/9/2013, Hội đồng Tuyển sinh Đại học năm 2013 của Học viện phụ nữ Việt Nam đã họp và thông báo điểm xét tuyển NV2.

Phó Giám đốc Trần Quang Tiến đã yêu cầu phòng Đào tạo tổng hợp kết quả thu hồ sơ xét tuyển NV2 nhằm lấy ý kiến thống nhất điểm trúng tuyển NV2 vào ngành Quản trị Kinh doanh và Công tác Xã hội của Học viện.

Sau khi trao đổi giữa các thành viên, tham khảo, chọn lọc các phương án và lấy ý kiến biểu quyết, Phó chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trần Quang Tiến đã công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 tại Học viện Phụ nữ Việt Nam như sau:

Ngành học Mã ngành Khối C (điểm) Khối D (điểm) Khối A (điểm)
Công tác xã hội D760101 15,0 14,5  
Quản trị kinh doanh D340101   13,5 13

Điểm trên áp dung cho HSPT - KV3, mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm, giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

Ngày nhập học: 23/9/2013

Thí sinh trúng tuyển nhưng chưa nhận được hoặc bị thất lạc giấy nhập học vẫn đến nhập học vào ngày 23/9/2013.

Tuyensinh247 Tổng hợp

Viết bình luận: Điểm chuẩn nguyện vọng bổ sung Học Viện Phụ Nữ năm 2013

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!