Điểm chuẩn nv 2 Trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam và xét tuyển bổ sung nv 3

Trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam vừa chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2012. Trường cũng thông báo tiếp tục xét tuyển đợt 2.

Xem thêm: Danh sách trường công bố điểm chuẩn nv2 năm 2012

1. Điểm chuẩn vào đại học

Điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng cho xét tuyển bổ sung đợt 1 đối với khối A, A1 13 - 14 điểm, khối D1 13,5 - 15 điểm, khối B 14 - 17 điểm, khối V 16 điểm.

Ngành đào tạo đại học tại ĐHLN Nội

Khối thi

Điểm chuẩn xét tuyển

bổ sung đợt 1/2012

Công nghệ sinh học

A

14

Khoa học môi trường

Quản tài nguyên thiên nhiên

(đào tạo bằng tiếng Anh)

Công nghệ sinh học

B

17,0

Khoa học môi trường

B

15,0

Quản tài nguyên thiên nhiên

(đào tạo bằng tiếng Anh)

B, D1

15,0

Kiến trúc cảnh quan

V

16,0

Lâm nghiệp đô thị

V

16,0

Thiết kế nội thất

V

16,0

Kỹ thuật công trình xây dựng

V

16,0

Các ngành khối thi còn lại

A, A1, B, D1

Bằng điểm sàn theo quy định của Bộ GD &ĐT

 

2. Thời gian, địa điểm, qui trình nhập học

- Thí sinh trúng tuyểnlần xét tuyển bổ sung đợt 1, nhập học vào ngày 15/9/2012 hoặc ngày 22/9/2012.

- Địa điểm đón tiếp thí sinh làm thủ tục nhập học: Hội trường lớn G6 - Đại học Lâm nghiệp - Xuân Mai - Nội.

- Qui trình nhập học được đăng tải trên Website của trường ĐHLN, mục THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2012.

3. Chỉ tiêu, mức điểm nhận hồ xét tuyển bổ sung đợt 2:

1. Chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đợt 2

Tổng chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đối với bậc đại học 565. Mức điểm nhận hồ xét tuyển bổ sung đợt 2 từ mức điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1 trở lên của từng ngành khối thi tương ứng (bằng mức điểm chuẩn trúng tuyển đối với xét tuyển bổ sung đợt 1, ngày 07 tháng 9 năm 2012).

TT

Tên ngành đào tạo đại học


ngành

Chỉ
tiêu

Khối thi

xét tuyển

1

Công nghệ sinh học

D420201

30

A, B

2

Khoa học môi trường

D440301

20

A, B

3

Quản tài nguyên thiên nhiên

(đào tạo bằng tiếng Anh)

D850101

20

A, A1, B, D1

4

Quản tài nguyên thiên nhiên

(đào tạo bằng tiếng Việt)

D850101

10

A, A1, B, D1

5

Thiết kế nội thất

D210405

20

A, A1, V

6

Kiến trúc cảnh quan

D580110

35

A, V

7

Kỹ thuật công trình xây dựng

D580201

10

A, A1, V

8

Lâm nghiệp đô thị

D620202

15

A, B, V

9

Kinh tế

D310101

20

A, A1, D1

10

Quản trị kinh doanh

D340101

20

A, A1, D1

11

Kế toán

D340301

20

A; A1, D1

12

Hệ thống thông tin

D480104

30

A, A1, D1

13

Công nghệ kỹ thuật điện tử

D510203

45

A, A1

14

Công thôn

D510210

45

A, A1

15

Kỹ thuật khí

D520103

45

A, A1

16

Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ)

D540301

30

A, A1, B

17

Khuyến nông

D620102

30

A, B, D1

18

Kinh tế Nông nghiệp

D620115

30

A, A1, D1

19

Lâm sinh

D620205

50

A, B

20

Quản tài nguyên rừng (kiểm lâm)

D620211

20

A, B

21

Quản đất đai

D850103

20

A, A1, B, D1

Tổng chỉ tiêu

565

 

2. Hồ xét tuyển bổ sung

- Giấy chứng nhận điểm (bản chính dấu đỏ hoặc bản phôtô công chứng);

- 01 phong (kèm theo) ghi địa chỉ người nhận kết quả xét tuyển số điện thoại;

- Lệ phí xét tuyển: 15.000 đồng.

- Hồ gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại trường Đại học Lâm nghiệp, theo địa chỉ: Phòng Đào tạo, trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Nội.

- Khi nhập học, thí sinh phải nộp bản chính dấu đỏ.

3. Thời hạn nộp hồ xét tuyển bổ sung đợt 2, thời gian công bố kết quả xét tuyển thời gian thí sinh nhập học

 

Thời gian

nộp hồ xét tuyển

Thời gian

công bố kết quả xét tuyển

Thời gian

thí sinh nhập học

(thí sinh đã trúng tuyển đại học NV1)

Ngày 08/9/2012

- Đợt 1 (thí sinh đã trúng tuyểnlần

              xét tuyển bổ sung đợt 1)

từ 10/8 - 07/9/2012

Ngày 07/9/2012

Ngày 15/9/2012 hoặc ngày 22/9/2012

- Đợt 2:

từ 08 - 15/9/2012

Ngày 16/9/2012

Ngày 22/9/2012 hoặc ngày 29/9/2012


 

8 bình luận: Điểm chuẩn nv 2 Trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam và xét tuyển bổ sung nv 3

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247