Điểm chuẩn NV2 Đại học sư phạm TPHCM năm 2014

Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh đã họp và quyết định điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung vào Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh và kế hoạch nhập học đối với sinh viên thứ nhất trúng tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2014 như sau:

Đại học sư phạm TPHCM công bố điểm chuẩn NV2 năm 2014

Điểm trúng tuyển NV2

STT

Ngành

Mã ngành

Khối thi

Điểm sàn xét tuyển

nguyện vọng bổ

sung

Điểm trúng tuyển

nguyện vọng bổ sung

1

GD Chính trị

D140205

C, D1

15

18.5

2

GDQP – AN

D140208

A, A1, C, D1

15

18

3

SP tiếng Trung quốc

D140234

D4

20

20.5

4

Vật lý học

D440102

A, A1

16

20.5

5

Văn học

D220330

C, D1

16

19

6

Việt Nam học

D220113

C, D1

16

19

7

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

26

28

8

Ngôn ngữ Nga – Anh

D220202

D1

21

25.5

D2

21

21

9

Ngôn ngữ Pháp

D220203

D1

20

25

D3

20

20

10

Ngôn ngữ Nhật

D220209

D1, D4

21

27.5

D6

21

21

Ghi chú: - Điểm các ngành chuyên ngữ đã nhân hệ số 2 môn thi ngoại ngữ.

- Điểm ưu tiên đối với các ngành có khối thi không có môn chính: mỗi khu vực cách

nhau 0.5 điểm, mỗi nhóm ưu tiên cách nhau 1 điểm.

- Điểm ưu tiên đối với các ngành chuyên ngữ (khối thi có môn chính nhân hệ số 2): được

tính theo công văn 639/TB-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ngày 08/8/2014 thông báo Kết luận của Hội

đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui năm

2014.

II. Kế hoạch nhập học đối với SV năm thứ nhất trúng tuyển NV bổ sung

Để kịp thời học văn hóa chính thức cùng với sinh viên trúng tuyển NV1. Những thí sinh

trúng tuyển NV bổ sung sẽ nhập học vào ngày 10/9/2014 theo kế hoạch sau:

1- Từ ngày 10/9/2014 đến ngày 12/9/2014: Làm thủ tục nhập học cho sinh viên trúng

tuyển nguyện vọng bổ sung tại 280 An Dương Vương, P.4, Q.5.

2- Ngày 12/9/2014: Khám sức khỏe đầu năm học.

3- Từ ngày 15/9/2014 đến 16/9/2014: Sinh viên năm thứ nhất trúng tuyển nguyện vọng bổ

sung học tập các quy chế, nghe báo báo về kế hoạch học tập…

4- Từ ngày 17/9/2014: Sinh viên năm thứ nhất trúng tuyển nguyện vọng bổ sung chính

thức học các môn theo chương trình đào tạo của các khoa, các ngành.

5- Sau 15 ngày kể từ ngày nhập học, những sinh viên không đến làm thủ tục nhập học sẽ bị

xóa tên trong danh sách trúng tuyển.

Nguồn: Đại học sư phạm TPHCM

Viết bình luận: Điểm chuẩn NV2 Đại học sư phạm TPHCM năm 2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247