Điểm chuẩn NV2 Học viện báo chí và tuyên truyền năm 2014

Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung vào các chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2014:

Học viện báo chí và tuyên truyền công bố điểm chuẩn NV2 năm 2014

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1.0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0.5 (nửa điểm).

Điểm trúng tuyển diện học sinh phổ thông ở khu vực 3 như sau:

TT

NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

MÃ CHUYÊN NGÀNH

MỨC ĐIỂM KHỐI C

MỨC ĐIỂM KHỐI D1

1

Chủ nghĩa xã hội khoa học

D220301

525

22,0

19,0

2

Giáo dục lý luận chính trị

D310201

534

24,0

20,5

3

Văn hóa phát triển

D310201

535

23,5

20,5

4

Chính sách công

D310201

536

23,5

20,5

5

Khoa học quản lý nhà nước

D310201

537

25,5

21,0

Nguồn: Học viện báo chí và tuyên truyềnLưu ý: Học viện đã gửi Giấy báo nhập học cho thí sinh trúng tuyển nguyện vọng bổ sung theo địa chỉ thí sinh đăng ký trong hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Thí sinh diện trúng tuyển nguyện vọng bổ sung chưa nhận được Giấy báo cần chủ động hoàn thành các thủ tục theo quy định (như đã thông báo trên Website ajc.edu.vn), đến nhập học vào ngày 21/9/2014. Sau ngày 05/10/2014, thí sinh thuộc diện trúng tuyển không đến nhập học, Học viện coi như thí sinh đã bỏ học./.

Viết bình luận: Điểm chuẩn NV2 Học viện báo chí và tuyên truyền năm 2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247