Điểm chuẩn NV2 Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM năm 2012

Trường Giao thông Vận tải TPHCM vừa chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2012.

Xem thêm: Danh sách trường công bố điểm chuẩn nv2 năm 2012

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NV BỔ SUNG (Lần 1) ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TPHCM

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Căn cứ theo Quy chế Tuyển sinh hiện hành, Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Giao thông vận tải TP.Hồ Chí Minh quyết định điểm trúng tuyển Nguyện vọng bổ sung hệ Đại học chính quy năm 2012 như sau:

STT

NGÀNH

MÃ NGÀNH

ĐTT  (KV3-HSPT)

1
Khoa học hàng hải – Chuyên ngành: Điều khiển tàu biển

D840106 (101)

13.5

2

Khoa học hàng hải – Chuyên ngành: Vận hành khai thác máy tàu thủy

D840106 (102)

13.0

3

Kỹ thuật điện, điện tử – Chuyên ngành: Điện và tự động tàu thủy, Điện công nghiệp

D520201 (103)

15.5

4

Kỹ thuật điện tử, truyền thông Chuyên ngành: Điện tử viễn thông

D520207 (104)

16.0

5

Kỹ thuật tàu thủy – Chuyên ngành: Thiết kế thân tàu thủy, Công nghệ đóng tàu thủy, Thiết bị năng lượng tàu thủy, Kỹ thuật công trình ngoài khơi

D520122 (107)

14.0

6

Truyền thông và mạng máy tính

D480102 (115)

15.0

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NV BỔ SUNG (Lần 1) ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TPHCM

HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

Căn cứ theo Quy chế Tuyển sinh hiện hành, Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Giao thông vận tải TP.Hồ Chí Minh quyết định điểm trúng tuyển Nguyện vọng bổ sung hệ Cao đẳng chính quy năm 2012 như sau:

STT

NGÀNH

MÃ NGÀNH

ĐTT (KV3-HSPT)

1

Điều khiển tàu biển

C840107, (C65)

11.0

2

Vận hành khai thác máy tàu thủy

C840108, (C66)

10.5

3

Công nghệ thông tin

C480201, (C67)

12.0

4

Công nghệ kỹ thuật ô tô Chuyên ngành: Cơ khí ô tô

C510205, (C68)

12.5

5

Khai thác vận tải Chuyên ngành: Kinh tế vận tải biển

C840101, (C69)

13.5


2 bình luận: Điểm chuẩn NV2 Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM năm 2012

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247