Điểm chuẩn NV2 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2012

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội vừa chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2012. Trường xét tuyển bổ sung hệ Cao Đẳng đến hết ngày 20/9/2012.

Xem thêm: Danh sách trường công bố điểm chuẩn nv2 năm 2012

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG HỆ ĐẠI HỌC NĂM 2012

Điểm trúng tuyển bổ sung nguyện vọng 2

Các thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 ( nguyện vọng bổ sung ) sẽ nhập học vào ngày 27/09/2012.

Thời gian : Sáng từ 8h00 đến 11h15, Chiều từ 13h30 đến 16h15.

Tên ngành học

Mã ngành

Điểm chuẩn nguyện vọng 2

- Kinh doanh xuất bản phẩm

D320402

C : 17.5

D1 : 15.5

- Khoa học thư viện

D320202

C : 17.0

D1 : 15.0

- Thông tin học

D320201

C : 18.0

D1 : 15.0

- Bảo tàng học( Gồm chuyên ngành Bảo tàng; Bảo tồn di tích )

D320305

C : 16.5

D1 : 14.5

- Văn hoá học ( Gồm các chuyên ngành: Nghiên cứu văn hoá, Văn hoá truyền thông )

D220340

C : 19.5

D1 : 17.0

- Văn hoá Dân tộc thiểu số, gồm chuyên ngành :

D220112

 

+ Chuyên ngành Quản lí nhà nước về văn hoá DTTS

 

C : 16.0

D1 : 14.5

+ Chuyên ngành Tổ chức hoạt động văn hoá DTTS

 

R1 : 17.0

- Ngành Sáng tác văn hoc ( Chuyên ngành Viết báo )

D220110

C : 20.0

D1 : 18.0

- Ngành Việt Nam học

D220113

 

+ Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch quốc tế

A220113

D1 : 19.0

 

Lưu ý:  Điểm trúng tuyển trên đây áp dụng đối với HSPT, KV3. Các đối tượng  ưu tiên 1 và 2 cách nhau 1.0 điểm; khu vực liền kề cách nhau: 0.5 điểm. Giấy triệu tập nhập học đối với thí sinh trúng tuyển sẽ được gửi đến địa chỉ trên phong bì của thí sinh

Chỉ tiêu xét nguyện vọng bổ sung

Cao đẳng

Tên ngành học

Mã ngành

 

Khối

 

Tổng chỉ tiêu

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

400

 

- Quản lí văn hoá

C220342

C, D1

 

100

- Khoa học thư viện

C320202

C, D1

 

100

- Việt Nam học ( Chuyên ngành văn hoá du lịch )

C220113

C, D1

 

100

- Kinh doanh xuất bản phẩm

C320402

C, D1

 

100

C. Điều kiện nộp hồ sơ

Cao đẳng

- Tổng điểm thi Đại học, Cao đẳng năm 2012 từ điểm sàn Cao đẳng trở lên 

D. Hồ sơ xét tuyển

1. Giấy chứng nhận kết quả thi Đại học, Cao đẳng năm 2012 có dấu đỏ của trường dự thi

2. 02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận và điện thoại liên lạc

3. Lệ phí xét tuyển : 15.000đ/ hồ sơ

E. Thời gian nhận hồ sơ :

- Cao đẳng : từ 20/08/2012 đến 20/09/2012

2 bình luận: Điểm chuẩn NV2 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2012

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247