Điểm chuẩn NV2 Trường Đại học Vinh năm 2012

Trường Đại học Vinh vừa chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2012.

Xem thêm: Danh sách trường công bố điểm chuẩn nv2 năm 2012

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1 (NGUYỆN VỌNG 2) ĐẠI HỌC VINH
HỆ CHÍNH QUY NĂM 2012
 
TT
Tên ngành
Khối
Điểm chuẩn 2012
Ghi chú
1.       
Sư phạm Tin học
A
15.0
 
2.       
Sư phạm Vật lý
A
15.0
 
3.       
Sư Phạm Hoá học
A
17.0
 
4.       
Sư phạm Sinh học
B
15.0
 
5.       
Giáo dục Quốc phòng - An ninh
A
15.0
 
B
15.0
 
C
15.0
 
6.       
Giáo dục Chính trị
C
15.0
 
7.       
Sư phạm Lịch sử
C
16.0
 
8.       
Quản lý Giáo dục
A
13.0
 
C
14.5
 
D1
13.5
Điểm môn Tiếng Anh không nhân hệ số
9.       
Công tác xã hội
C
14.5
 
10.  
Du lịch
C
14.5
 
D1
13.5
Điểm môn Tiếng Anh không nhân hệ số
11.  
Lịch sử
C
14.5
 
12.  
Văn học
C
14.5
 
13.  
Luật
A
14.0
 
A1
14.5
 
C
15.5
 
14.  
Quản lý Tài nguyên và Môi trường
A
13.0
 
B
14.0
 
15.  
Khoa học Môi trường
B
14.5
 
16.  
Khuyến Nông
A
13.0
 
B
14.0
 
17.  
Nông nghiệp
A
13.0
 
B
14.0
 
18.  
Nuôi trồng Thuỷ sản
A
13.0
 
B
14.0
 
19.  
Sinh học
B
14.0
 
20.  
Kỹ thuật Điện tử truyền thông
A
13.0
 
A1
13.0
 
21.  
Sư phạm Tiếng Anh
D1
25.0
Điểm môn Tiếng Anh đã nhân hệ số 2 và tổng điểm chưa nhân hệ số (kể cả khu vực, đối tượng ưu tiên) phải đạt từ 13.5 trở lên
22.  
Công nghệ Thông tin
A
14.0
 
A1
14.0
 
23.  
Kỹ thuật Xây dựng
A
15.0
 
A1
15.0
 
24.  
Quản lý đất đai
A
13.0
 
B
14.0
 
25.  
Tài chính ngân hàng
A
15.0
 
A1
15.0
 
26.  
Kế toán
A
16.0
 
A1
16.0
 
27.  
Quản trị kinh doanh
A
14.5
 
A1
14.0
 
28.  
Công nghệ thực phẩm
A
14.0
 
29.  
Hoá học
A
13.0
 
30.  
Toán ứng dụng
A
13.0
 
31.  
Ngôn ngữ Anh
D1
21.0
Điểm môn Tiếng Anh đã nhân hệ số 2 và tổng điểm chưa nhân hệ số (kể cả khu vực, đối tượng ưu tiên) phải đạt từ 13.5 trở lên
32.  
Khoa học máy tính
A
13.0
 
33.  
Chính trị học
C
14.5
 
34.  
Kỹ thuật Điện tử và tự động hóa
A
13.0
 
A1
13.0
 
35.  
Kinh tế đầu tư
A
14.0
 
A1
14.0
 
36.  
Kinh tế Nông nghiệp
A
13.0
 
B
14.0
 
37.  
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
A
14.5
 
A1
14.5
 

Thời gian nhập học và thủ tục nhập học thí sinh trúng tuyển nguyện vọng bổ sung.

Viết bình luận: Điểm chuẩn NV2 Trường Đại học Vinh năm 2012

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247