Điểm chuẩn xét tuyển NV2 Đại học Sài Gòn năm 2014

Trường ĐH Sài Gòn chính thức công bố điểm chuẩn NV2 năm 2014 cho tất cả các hệ: ĐH, cđ, hệ vừa học vừa làm cụ thể như sau:

Điểm chuẩn trúng tuyển NV2 ĐH Sài Gòn năm 2014

1. Điểm trúng tuyển trình độ đại học hệ chính quy

- Ngành Khoa học thư viện (khối A, A1, B, C, D1): 17,5 

- Ngành Tài chính Ngân hàng (khối A, A1, D1): 19,5

- Ngành Kế toán (khối A, A1, D1): 20,5

- Ngành Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử (khối A, A1, D1): 19,5

- Ngành Công nghệ kĩ thuật môi trường (khối A, A1, B): 20,5

- Ngành Kĩ thuật điện, điện tử (khối A, A1, D1): 19,0

2. Điểm trúng tuyển trình độ cao đẳng hệ chính quy

- Ngành Quản trị văn phòng (khối A1, C, D1): 17,0

- Ngành Thư kí văn phòng (khối A1, C, D1): 15,5

- Ngành Công nghệ Kĩ thuật điện, điện tử (khối A, A1, D1): 15,5

- Ngành Công nghệ Kĩ thuật điện tử, truyền thông (khối A, A1, D1): 15,0

- Ngành Giáo dục Tiểu học (khối A, A1, C, D1): 20,0

- Ngành Giáo dục Công dân (khối C, D1): 15,5

- Ngành Sư phạm Toán học (khối A, A1 - hệ số 2 môn Toán): 28,5

- Ngành Sư phạm Vật lí (khối A, A1 - hệ số 2 môn Lí): 27,0

- Ngành Sư phạm Hóa học (khối A - hệ số 2 môn Hóa): 27,5

- Ngành Sư phạm Sinh học (khối B - hệ số 2 môn Sinh): 26,5

- Ngành Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp (khối A, A1, B, D1): 13,0

- Ngành Sư phạm Kĩ thuật Nông nghiệp (khối A, A1, B, D1): 13,0

- Ngành Sư phạm Kinh tế Gia đình (khối A, A1, B, C, D1): 13,0

- Ngành Sư phạm Ngữ văn (khối C, D1 - hệ số 2 môn Ngữ văn): 25,0

- Ngành Sư phạm Lịch sử (khối C - hệ số 2 môn Sử): 23,5
- Ngành Sư phạm Địa lí (khối A, A1): 17,5; (khối C): 18,0
- Ngành Sư phạm Tiếng Anh (khối D1 - hệ số 2 môn Tiếng Anh): 27,0

3. Điểm trúng tuyển trình độ đại học, cao đẳng, hệ vừa làm vừa học

- Ngành Giáo dục Tiểu học (khối A, A1, C, D1) trình độ đại học: 15,0; trình độ cao đẳng: 14,0
- Ngành Giáo dục Mầm non (khối M - hệ số 2 môn Năng khiếu) trình độ đại học: 20,5; trình độ cao đẳng: 18,0

Các điểm trên đây dành cho HSPT, KV3. Đối với các ngành có điểm các môn thi không nhân hệ số: các khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm; các nhóm ưu tiên kế tiếp giảm 1,0 điểm. Đối với các ngành có điểm môn thi chính được nhân hệ số 2: điểm ưu tiên thực tế được tính là điểm ưu tiên theo quy chế của thí sinh nhân 4 chia 3.

- Thí sinh trúng tuyển sẽ làm thủ tục nhập học từ 17/09/2014 đến 20/09/2014.

- Thí sinh không trúng tuyển được rút hồ sơ đăng kí xét tuyển từ ngày 08/09/2014 đến ngày 11/09/2014 và không được hoàn lại lệ phí xét tuyển.

Nguồn Đại học Sài Gòn

Viết bình luận: Điểm chuẩn xét tuyển NV2 Đại học Sài Gòn năm 2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247