Điểm ngưỡng xét tuyển đầu vào Khoa Quốc Tế - ĐHQGHN 2015

Khoa Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm ngưỡng xét tuyển đầu vào các ngành đào tạo đại học chính quy năm 2015 như sau:

Thông báo về danh sách thí sinh đạt điếm ngưỡng xét tuyển đầu vào các ngành đào tạo đại học chính quy Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2015

Thực hiện Quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2015 ban hành kèm theo Quỵết định số 967/QĐ-ĐHQGHN ngày 18 tháng 3 năm 2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Hội đồng tuyển sinh Khoa Quốc tể - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo danh sách thí sinh đạt điểm ngưỡng xét tuyển đầu vào các ngành đào tạo đại học chính quy năm 2015 của Khoa như sau:

TT Ngành  Mã ngành Điểm ngưỡng xét tuyển Số thí sinh đạt điểm ngưỡng xét tuyển đầu vào
1 Kế toán, phân tích và kiểm toán 52340303 85,5 123
2 Kinh doanh quốc tế 52340120 88,5 128
3 Hệ thống thông tin quản lí 51340405 77,5 49

Tuyensinh247.com Tổng hợp

Viết bình luận: Điểm ngưỡng xét tuyển đầu vào Khoa Quốc Tế - ĐHQGHN 2015

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!