Điểm nguyện vọng 2 trường Đại học Mở TPHCM

Mới đây, trường Đại học Mở TPHCM đã chính thức thông báo xét tuyển 680 chỉ tiêu từ ngày 23/8 đến 11/9/2013.

Danh sách các ngành xét tuyển bổ sung trường ĐH Mở TPHCM năm 2013 cụ thể như sau:

Tên ngành Mã ngành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu dự kiến
Đào tạo trình độ Đại học    
Khoa học máy tính D480101 A. A1, D1 14.5 30
CNKTcông trình XD D510102 A, Al 14.5 50
Công nghệ sinh học D420201 A, Al, B 17.5 100
Quản trị kinh doanh D340101 A. A1, D1 18.0 80
Kinh tế D310101 A. A1, D1 17.5 30
Tài chính Ngân hàng D340201 A, A1, D1 16.5 100
Ké toán D340301 A. A1, D1 17.5 120
Hệ thống thông tin quàn lý D340405 A. A1, D1 14.5 30
Luật kinh tế D380107 A. A1, C.D1 18.5 70
Xã hội học D310301 A,A1,C,D1,D4,D6 14.5 30
Công tác Xã hội D760101 A,A1,C,D1,D4,D6 14.5 20
Ngôn ngữ Nhật (nhân hs 2 môn Ngoại ngữ) D220209 D1, D4 23.5 20
D6 21.0
Tống Chỉ tiêu Đại học     680

Hồ sơ xét tuyển: được chuyển qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát ưu tiên hoặc nộp trực tiếp tại trường. Bao gồm:

- Bản chính Giấy chứng nhận Kết quả thi tuyển sinh ĐH năm 2013.

- 01 phong bi có dán tem, ghi rõ địa chỉ cùa thí sinh và số điện thoại (nếu có).

- Lệ phi xét tuyẻn: 15.000đ

Vùng xét tuyển: trên toàn quốc.

Thời gian nhận xét tuyển NV2:

-   Từ ngày 23/08/13 đến ngày 11/09/13. (Danh sách thí sinh nộp hò sơ xét tuyển nguyện vọng 2 sẽ được cộp nhật trên website trường từ ngày 24/08 đến 14 giờ ngày 11/09/2012).

Điều kiện rút hồ sơ xét tuyền nguyện vọng 2 như sau:

+ Nhà trường chỉ giải quyết rút hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 trưởc 16g00 ngày 09/09/2012; Từ ngày 10/09 không giải quyết cho thí sinh rút hồ sơ.

+ Nhà trường sẽ không hoàn trả lệ phí xét tuyển khi rút hồ sơ.

Nơi nhận hồ sơ:

PHÒNG QUÀN LÝ ĐÀO TẠO Trường Đại học Mờ TP.HCM

97 Vỗ Văn Tần, P6, Q3, TP.HCM ĐT: (08) 39.307.696; (08) 39.300.072; (08) 39.300.210-123/600

Đăng kí nhận ngay điểm nguyện vọng 2 trờng ĐH Mở TPHCM năm 2013 sớm nhất, Soạn tin:

NV2  (cách)  MBS  gửi  8712

Hoặc tra cứu điểm chuẩn của trường năm 2013 tại đây:

Tuyensinh247 Tổng hợp

1 bình luận: Điểm nguyện vọng 2 trường Đại học Mở TPHCM

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247