Điểm trúng truyển nguyện vọng 2 Đại học Nha Trang

Xem ngay điểm chuẩn nguyện vọng 2 trường Đại học Nha Trang năm 2013 vừa được công bố tại đây.

Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 trường Đại học Nha Trang năm 2013 cụ thể như sau: (Điểm đã cộng ưu tiên)

STT

Tên ngành

Mã ngành

Khối thi

Điểm trúng tuyển

1

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

D510301

A,A1

15,5

2

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

D510203

A,A1

13,0

3

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

D510201

A

A1

14,0

14,5

4

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

D510206

A,A1

13,5

5

Kỹ thuật tàu thủy

D520122

A,A1

13,0

6

Công nghệ kỹ thuật ô tô

D510205

A

A1

15,0

16,0

7

Công nghệ chế tạo máy

D510202

A,A1

13,0

8

Khoa học hàng hải

D840106

A,A1

13,0

9

Kỹ thuật khai thác thủy sản

D620304

A

A1

13,0

13,5

10

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

D510103

A,A1

14,5

11

Công nghệ thông tin

D480201

A, A1, D1

17,0

12

Hệ thống thông tin quản lý

D340405

A, A1, D1

17,0

13

Công nghệ chế biến thủy sản

D540105

A

A1

B

17,0

17,5

17,0

14

Công nghệ thực phẩm

D540101 

A, A1, B

18,5

15

Công nghệ sau thu hoạch

D540104

A, B

14,0

16

Công nghệ kỹ thuật hóa học

D510401

A, B

17,0

17

Kinh tế nông nghiệp

D620115

A, A1

D1, D3

16,0

18

Kế toán (CN: Kế toán và TC-NH)

D340301

A, A1

D1, D3

Kế toán: 18,5

TC - NH: 17,5

19

Quản trị kinh doanh

D340101

A, A1

D1, D3

18,0

20

Kinh doanh thương mại

D340121

A, A1

D1, D3

17,5

21

Nuôi trồng thủy sản

D620301

A

B

14,5

15,5

22

Quản lý nguồn lợi thủy sản

D620305

A

B

14,5

15,0

23

Bệnh học thủy sản

D620302

A, B

14,0

24

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

18,5

25

Quản lý thủy sản

N. Mới

A, A1, B,D1,D3

17,0


Tuyensinh247 Tổng hợp

Viết bình luận: Điểm trúng truyển nguyện vọng 2 Đại học Nha Trang

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!