Điểm trúng tuyển NV2 Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên

Mời các bạn tham khảo Điểm trúng tuyển NV2 Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên đã được cập nhật chi tiết tại đây.

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2 VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN NĂM 2013

Căn cử kết luận cuộc họp ngày 08 tháng 9 năm 2013 của Hội đồng tuyển sinh Đại học Thái Nguyên về việc xét tuyển nguyện vọng 2, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 vào tnrờng năm 2013 như sau:

TT

Các ngành đào tạo đại học

ngành

Khối

thi

Điểm trúng tuyển NV2

 

 1

 

Kỹ thuật Cơ khi: Thiết kế và chế tạo cơ khí; Cơ khí chế tạo máy; Cơ khí luyện kim cán thép; Cơ khí động lực

 

A

16,5

 

 

A1

17,0

 

 2

 

Kỹ thuật Cơ - Điện tử

D520114

A

16.0

 

A1

17,5

 

 3

 

Kỹ thuật Điện tử. Truyền thông; Điện tử

D520207

A

17,0

 

Viễn thông; Kỹ thuật Điện tử

A1

17,0

 

 4

 

Kỹ thuật máy tính: Tin học Công nghiệp

D520214

A

14,0

 

A1

14.5

 

 5

 

Kỹ thuật điều khiển vả tự động hóa: Tự động hóa Xí nghiệp Công nghiệp, Kỹ thuật điều khiển

 

A

16,5

 

 

A1

17,0

 

6

 

Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp

D140214

A

13.0

 

A1

13,0

 

7

 

Kinh tế Công nghiệp: Kế toán doanh nghiệp Công nghiệp; Quản trị Doanh nghiệp Công nghiệp

 

A; D1

15,0

 

 

A1

15,5

 

 8

 

Kỹ thuật công trình xây dựng

DS20320

A

15,0

 

A1

15,5

 

Tuyensinh247 Tổng hợp

2 bình luận: Điểm trúng tuyển NV2 Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247