Điểm trúng tuyển NV2 Đại học sư phạm Hà Nội 2 năm 2014

Ngày 12/9, Đại học sư phạm Hà Nội 2 đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển NV2 năm 2014. Cụ thể, các em xem chi tiết dưới đây:

Đại học sư phạm Hà Nội 2 công bố điểm chuẩn NV2 năm 2014

I. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
 

STT Tên ngành Mã ngành Khối thi Điểm trúng tuyển
1 Sư phạm Ngữ văn D140217 C 21,5
D1 20,5
2 Giáo dục Quốc phòng - An ninh D140208 A 15,5
A1 15,5
B 15,5
C 15,5
D1 15,5
3 Sư phạm Lịch sử D140218 C 20,0
D1 19,0
4 Sư phạm Tin học D140210 A 17,0
A1 17,0
D1 17,0
5 Sư phạm Toán học D140209 A 22,0
A1 22,0
6 Giáo dục Công dân D140204 C 19,0
D1 18,0

 
 
II. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM
 
 

STT Tên ngành
ngành
Khối thi Điểm trúng tuyển
1 Ngôn ngữ Anh D220201 D1 20,0
2 Công nghệ Thông tin D480201 A 17,0
A1 17,0
D1 17,0
3 Ngôn ngữ Trung Quốc D220204 D1 17,5
D4 17,5

 

Ghi chú:
-         Điểm trúng tuyển tính cho đối tượng học sinh phổ thông, khu vực 3;
-         Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm);
-         Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm);

Nguồn: Đại học sư phạm Hà Nội 2

2 bình luận: Điểm trúng tuyển NV2 Đại học sư phạm Hà Nội 2 năm 2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247