Điều kiện tuyển thẳng vào Đại học 2013 trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa thông báo quy định về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào hệ đại học chính quy kỳ tuyển sinh năm 2013 như sau:

Đối tượng tuyển thẳng

a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học phổ thông;

b) Học sinh tham gia tập huấn đội tuyển dự thi Olympic khu vực và quốc tế; học sinh trong đội tuyển tham dự hội thi sáng tạo khoa học kĩ thuật quốc tế năm 2012, 2013 đã tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013;

c) Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và đã tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013 được tuyển thẳng vào đại học theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã đoạt giải.

Đối tượng ưu tiên xét tuyển

Đối với thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và đã tốt nghiệp trung học, sau khi thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy đủ số môn quy định theo đề thi chung, có kết quả thi từ điểm sàn trở lên và không có môn nào bị điểm 0, được xét trúng tuyển vào ngành đăng ký dự thi.

Đối tượng xét tuyển thẳng

Chỉ tiêu xét tuyển

Không quá 2% tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện năm 2013 (tương đương với 31 chỉ tiêu), trong đó được phân bổ như sau:

- Chuyên ngành Quản lý kinh tế: 02 chỉ tiêu.

- Chuyên ngành Quản lý văn hóa - Tư tưởng: 02 chỉ tiêu.

- Chuyên ngành Giáo dục lý luận chính trị: 02 chỉ tiêu

- Chuyên ngành Xã hội học: 01 chỉ tiêu

- Chuyên ngành Công tác xã hội: 02 chỉ tiêu

- Chuyên ngành Triết học Mác-Lênin: 02 chỉ tiêu

- Chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học: 01 chỉ tiêu

- Chuyên ngành Kinh tế chính trị: 01 chỉ tiêu

- Ngành Lịch sử Đảng: 01 chỉ tiêu

- Ngành Xây dựng Đảng & Chính quyền nhà nước: 01 chỉ tiêu

- Chuyên ngành Chính trị học: 01 chỉ tiêu

- Chuyên ngành Quản lý xã hội: 01 chỉ tiêu

- Chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh: 01 chỉ tiêu

- Chuyên ngành Văn hóa và phát triển: 02 chỉ tiêu

- Chuyên ngành Chính sách công: 01 chỉ tiêu

- Chuyên ngành Khoa học quản lý nhà nước: 01 chỉ tiêu

- Ngành Xuất bản: 01 chỉ tiêu

- Chuyên ngành Báo in: 01 chỉ tiêu

- Chuyên ngành Báo ảnh: 01 chỉ tiêu

- Chuyên ngành Báo phát thanh: 01 chỉ tiêu

- Chuyên ngành Báo truyền hình: 01 chỉ tiêu

- Chuyên ngành Quay phim truyền hình: 01 chỉ tiêu

- Chuyên ngành Báo mạng điện tử: 01 chỉ tiêu

- Ngành Quan hệ công chúng: 01 chỉ tiêu

- Ngành Quảng cáo: 01 chỉ tiêu

Không xét tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh và 2 Chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Thông tin đối ngoại.

Điều kiện xét tuyển

Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ - nếu xếp loại học lực các năm lớp 10, 11, 12 đạt loại Giỏi, tốt nghiệp phổ thông trung học đạt loại Khá trở lên, có 3 năm Trung học phổ thông xếp loại hạnh kiểm Tốt, Giám đốc Học viện xem xét, quyết định xét tuyển vào học.

Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 01 năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Giám đốc Học viện qui định.

Tuyensinh247 Tổng hợp

Viết bình luận: Điều kiện tuyển thẳng vào Đại học 2013 trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học