Học viện Báo chí và Tuyên truyền lấy điểm chuẩn NV2 cao nhất 23.5 điểm

Mới đây, trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã chính thức công bố điểm chuẩn nguyện vọng 2 năm 2013.

Điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền áp dụng đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 như sau:

TT

NGÀNH/CHƯYÊN NGÀNH

NGÀNH

CHUYÊN

NGÀNH

MỨC ĐIẾM KHỐI C

MỨC ĐIỂM KHỐI D1

1

Triết học Mác - Lênin

D220301

524

 

20

2

Chủ nghĩa xã hội khoa học

D220301

525

22,5

20

3

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

D310101

526

23,5

21,5

4

Lịch sừ Đảng Cộng sản Việt Nam

D220310

 

23,5

 

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

D310201

533

23

17,5

'6

Xã hội học

D310301

 

 

21,5

7

Chính sách công

D310201

536

 

21

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tuợng kế tiếp là 1.0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0.5 (nửa điềm).

Lưu ý:

Học viện đã gửi Giấy báo nhập học cho thí sinh ưng tuyển nguyện vọng 2 theo địa chi thí sinh đăng ký trong hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2.

Thí sinh diện trúng tuyển nguyện vọng 2 chưa nhận được giấy báo cần chủ động hoàn thành các thủ tục theo quy định (như đã thông bảo đến nhập học vào ngày 21/9/2013. Sau ngày 05/10/2013, thí sinh thuộc diộn trúng tuyền không đến nhập học, Học viện coi như thí sinh đã bỏ học.

Tuyensinh247 Tổng Hợp

 

Viết bình luận: Học viện Báo chí và Tuyên truyền lấy điểm chuẩn NV2 cao nhất 23.5 điểm

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247