Học viện Khoa học xã hội tuyển sinh cao học năm 2016

Học viện Khoa học xã hội thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2016 cho 36 ngành học cụ thể như sau:

I. Các ngành tuyển sinh cao học năm 2016

Hoc vien Khoa hoc xa hoi tuyen sinh cao hoc nam 2016

-    Cơ sở Học viện Khoa học xã hội tại Thành phổ Đà Nang tuyển sinh trình độ thạc sĩ các ngành. Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm; Luật kinh tế; Luật hiến pháp và luật hành chính; Luật hình sự và tố tụng hình sự; Chính sách công.

-    Cơ sở Học viện Khoa học xã hội tại Thành phổ Hồ Chỉ Mình tuyển sinh trình độ thạc sĩ các ngành:

Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm; Luật kinh tế; Luật hiến pháp và luật hành chính; Luật hình sự và tố tụng hình sự; Triết học; Xã hội học; Chính sách công.

II. HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

1. Hình thức đào tạo

Các lớp cao học được tổ chức học theo hình thức chính quy không tập trung.

2. Thời gian đào tạo

-   Thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ: 02 năm.

3. Địa điểm tổ chức lớp học

+ Các lớp cao học được tổ chức học tại Học viện Khoa học xã hội, 477 Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội;

+ Đối với học viên cao học tuyển sinh tại Cơ sở Học viện Khoa học xã hội tại Thành phổ Hồ Chí Minh, 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh và Cơ sở Học viện Khoa học xã hội tại Thành phố Đà Nằng, tổ 40, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nằng, Học viện sẽ tổ chức học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nằng nếu học viên có nhu cầu, được Học viện Khoa học xã hội đồng ý và cam kết nộp thêm khoản kinh phí hỗ trợ đào tạo theo quy định của Học viện.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh

-                      Tổng chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016 của Học viện Khoa học xã hội dự kiến là 1.600 chỉ tiêu. Số chỉ tiêu chính thức sẽ được thông báo sau khi Học viện Khoa học xã hội nhận được thông 3A báo xác nhận chỉ tiêu đào tạo năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.                                      

-    Chỉ tiêu cho mỗi ngành tuyển sinh được Hội đồng tuyển sinh trình độ thạc sĩ quyết định dựa trên số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển vào các ngành và năng lực đào tạo của các ngành của Học viện.

III. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

Thí sinh dự thi trình độ thạc sĩ là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau:

-   Điều kiện về văn bằng:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù họp với ngành đăng ký dự thi.

+ Đối với các văn bằng thuộc các ngành gần phải được học bổ sung kiến thức các môn học để có trình độ tương đương trước khi thi theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được công chứng tiếng Việt và nộp kèm Văn bản công nhận văn bằng của Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-    Về kinh nghiệm công tác chuyên môn:

Thí sinh tốt nghiệp đại học các ngành đúng, ngành phù hợp với ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Trường họp thí sinh có bằng tốt nghiệp ngành khác đăng ký dự thi vào ngành Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế thi phải có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi.

-   Có đủ sức khoẻ để học tập.

-   Nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định của Học việnjf

IV. HÌNH THỨC TUYỂN SINH

Người dự thi trình độ thạc sĩ phải tham dự kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ do Học viện Khoa học xã hội tổ chức gồm các môn sau:

-     Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh (trình độ B). Riêng đối với ngành Hán Nôm: Tiếng Trung (trình độ B); ngành Ngôn ngữ Anh: Tiếng Nga, Pháp, Trung (trình độ B).

-    Môn cơ bản: + Triết học Mác - Lênin (đối với thí sinh dự thi các ngành đào tạo trình độ thạc sĩ theo danh mục đào tạo đã nêu ở trên, trừ thí sinh dự thi ngành Ngôn ngữ Anh).

+ Ngôn ngữ Anh (đối với ngành Ngôn ngữ Anh).

-   Môn cơ sở:

+ Lịch sử triết học (đối với ngành Triết học);

+ Lý luận chung về nhà nước và pháp luật (đối với các ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm; Luật kinh tế; Luật hiến pháp và luật hành chính; Luật hình sự và tố tụng hình sự; Quyền con người);

+ Xã hội học đại cương (đối với ngành Xã hội học);

+ Văn hoá học (đối với ngành Văn hoá học);

+ Lịch sử Việt Nam (đối với ngành Lịch sử Việt Nam);

+ Dân tộc học đại cương (đối vói ngành Dân tộc học);

+ Hán Nôm (đối với ngành Hán Nôm);

+ Tâm lý học chuyên ngành (đối với ngành Tâm lý học);

+ Ngôn ngữ học đại cương (đối với ngành Ngôn ngữ học);

+ Lý thuyết công tác xã hội (đối với ngành Công tác xã hội);

+ Những vấn đề cơ bản của Phát triển bền vững (đối với ngành Phát triển bền vững);

+ Đại cương quản lý giáo dục (đối với ngành Quản lý giáo dục);       ">

+ Nguyên lý quản trị kinh doanh (đối với ngành Quản trị kinh doanh);

+ Những vân đề cơ bản về chính sách công (đối với ngành Chính sách công);                                                            '!ẸI

+ Kinh tế học vĩ mô (đối với ngành Kinh tế học);                    HC

+ Những vấn đề cơ bản của lý luận văn học (đối với các ngành: Văn học Việt Nam; Văn học -p* nước ngoài; Văn học dân gian; Lý luận văn học); ""í

+ Những vấn đề cơ bản về Việt Nam học (đối với ngành Việt Nam học);

+ Những vấn đề cơ bản về Châu Âu học (đối với ngành Châu Âu học);

+ Những vấn đề cơ bản về Châu Á học (đối với ngành Châu Á học);

+ Những vấn đề cơ bản về Chính trị học (đối với ngành Chính trị học);

+ Những vấn đề cơ bản về Khảo cổ học Việt Nam (đối với ngành Khảo cổ học);

+ Những vấn đề cơ bản về Kinh tế Quốc tế (đối với ngành Kinh tế Quốc tế);

+ Những vấn đề cơ bản về Phát triển con người (đối với ngành Phát triển con người);

+ Những vấn đề cơ bản về Tôn giáo học (đối với ngành Tôn giáo học);

+ Những vấn đề cơ bản về quản ]ý khoa học và công nghệ (đối với ngành Quản lý KH&CN);

+ Tài chính doanh nghiệp và nghiệp vụ ngân hàng thương mại (đối với ngành Tài chính ngân hàng);

+ Kỹ năng thực hành tiếng Anh (đối với ngành Ngôn ngữ Anh).

Thí sinh có năng lực ngoại ngữ đúng với yêu cầu môn thi ngoại ngữ quy định ở trên thuộc một trong các trường họp sau được miễn thi môn ngoại ngữ:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng

+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;

+ Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ do một cơ sở đào tạo ngành ngoại ngữ cấp đạt tối thiểu từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận.

3. Đổi tượng và chính sách ưu tiên

a)  Đối tượng ưu tiên:

-   Người có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực I trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường họp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

-   Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

-   Con liệt sĩ;

-   Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;

-   Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định là Khu vực I theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành;

-    Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học.

b)   về chính sách ưu tiên:

-   Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên theo quy định được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ theo quy định và cộng một điểm vào kết quả thi (thang điểm 10) cho một ừong hai môn thi môn cơ bản hoặc môn cơ sở;

-  Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

VI. HỒ SƠ TUYỂN SINH

Hồ sơ dự thi trình độ thạc sĩ gồm có:

1. Đơn đăng ký dự thi trình độ thạc sĩ (theo mẫu);

 1. Phiếu đăng ký dự thi trình độ thạc sĩ 02 bản {theo mẫu)-,
 2. Công văn cử đi dự thi của Thủ trưởng cơ quan quản lý đối với những người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước;
 3. Sơ yếu lý lịch tự thuật;
 4. Bản sao (có chứng thực) Bằng đại học và bảng điểm;
 5. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của một bệnh viện đa khoa;
 6. Bản sao có xác nhận các quyét định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn chờ tuyển dụng để chứng nhận thời gian thâm niên công tác;
 7. Bản sao có chứng thực giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (đối với người dự thi là thương binh, người được hường chính sách như thương binh; Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; Người dân tộc thiểu số; Người đang công tác liên tục được hai năm trở lên tại các khu vực vùng cao, miền núi, hải đảo, vùng sâu, tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi. Danh mục các xã, phường, thị trấn thuộc vùng cao, miền núi do Uỷ ban Dân tộc và Miền núi xét công nhận);
 8. 01 bản cam kết thực hiện nghĩa vụ học tập và chế độ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định (theo mẫu);
 9. 06 ảnh (trong đó: 2 ảnh 3 X 4, 4 ảnh: 4x6) cho vào phong bì ghi rõ họ tên và ngày sinh của thí sinh sau ảnh;
 10. 03 phong bì của Học viện có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh.
 11. Phát hành và nộp hồ sơ

Hồ sơ dự thi trình độ thạc sĩ do Học viện Khoa học xã hội phát hành^

-     Phát hành hồ sơ: Từ ngày 25 tháng 12 năm 2015 đến ngày 27 tháng 02 năm 2016.

-     Nhận hồ sơ dự thi: Từ ngày 20 tháng 01 năm 2016 đến ngày 27 tháng 02 năm 2016 (Hồ sơ dự thi đã nộp không trả lại).

-     Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ:

+ Phòng Quản lý đào tạo, Học viện Khoa học xã hội, 477 Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 04 35527728; 04 35527738;

+ Cơ sở Học viện Khoa học xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh, 270 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HỒ Chí Minh. Điện thoại: 08 39990067;

+ Cơ sở Học viện Khoa học xã hội tại Thành phố Đà Nang, tổ 40, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nang. Điện thoại: 05113703618; 05113962828. Fax: 05113962828.

VII. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ TUYẺN SINH

1. Địa điểm

+ Địa điểm hướng dẫn ôn tập, thi tuyển trình độ thạc sĩ được tổ chức tại Học viện Khoa học xã hội, 477 Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội; Cơ sở Học viện Khoa học xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh, 270 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh và Cơ sở Học viện Khoa học xã hội tại Thành phố Đà Nằng, tổ 40, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nằng.

2. Thời gian

-      Thời gian hướng dẫn ôn tập và giải đáp thắc mắc tuyển sinh thạc sĩ (nếu thí sinh có nhu cầu; Học viện chỉ mờ lóp khi có đủ số lượng thí sinh đăng ký) được thực hiện từ ngày 05 tháng 03 đến ngày 12 tháng 3 năm 2016.

-   Thời gian thi tuyển trình độ thạc sĩ: dự kiến các ngày 18, 19 và 20 tháng 03 năm 2016.

VIII. KINH PHÍ TUYỂN SINH

 1. Lệ phí đăng ký tuyển sinh: 60.000 đồng
 2. Lệ phí tuyển sinh: - Lệ phí thi tuyển cao học: 360.000 đồng

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Học viện Khoa học xã hội tuyển sinh cao học năm 2016

 •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247