Kết quả thi năng khiếu Đại học Phú Yên năm 2015

Trường đại học Phú Yên vừa công bố điểm thi môn năng khiếu ngành Giáo dục mầm non năm 2015. Hai thí sinh Nguyễn Huỳnh Khánh Tâm, học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng (TX Sông Cầu); Kpă Hờ Bình, học sinh Trường THPT Phan Bội Châu (huyện Sơn Hòa) có điểm thi cao nhất với 8,75 điểm.

Theo đánh giá của Trường đại học Phú Yên, phổ điểm môn thi năng khiếu của hơn 300 thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Giáo dục mầm non không chênh lệch nhiều, phần lớn đạt trên điểm trung bình. Trong đó, có khoảng 30% thí sinh đạt điểm 7 trở lên.

Kết quả thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non

TT

SỐ BÁODANH THINK

HỌ  TÊN

NGÀY SINH

CMND

ĐIỂMTHI

GHI CHÚ

1

DPY.M 001

Lương Khả

Ái

20/11/1996

221412854

6,25

 

2

DPY.M 002

Nguyễn Hồng Diệu

Ái

06/9/1997

221417096

6,00

 

3

DPY.M 003

Bùi Thị Thúy

An

25/01/1997

221444436

8,00

 

4

DPY.M 004

Đinh Thị Mai

Anh

03/8/1995

221387940

6,25

 

5

DPY.M 005

Đỗ Thị Ngọc

Anh

14/6/1997

221441421

5,50

 

6

DPY.M 006

Huỳnh Thị

Anh

10/04/1997

221422601

5,25

 

7

DPY.M 007

Phạm Thị Quỳnh

Anh

14/10/1997

231003950

6,25

 

8

DPY.M 008

 Hoàng Ngọc

Ánh

24/9/1997

221437399

6,75

 

9

DPY.M 009

Nguyễn Thị Ngọc

Ánh

12/4/1996

221385449

6,50

 

10

DPY.M 010

Kpă Hờ

Bình

02/5/1995

221381237

8,75

 

11

DPY.M 011

 Thị Thanh

Bình

26/02/1996

221412009

6,00

 

12

DPY.M 012

Phạm Thị Ngọc

Bon

27/01/1997

221419095

 

Vắng thi

13

DPY.M 013

Nguyễn Thị Kim

Bông

12/9/1997

221381039

 

Vắng thi

14

DPY.M 014

Ksor Hờ

Briêu

13/4/1996

221446821

6,25

 

15

DPY.M 015

So Thị

Bủm

02/8/1997

221423714

6,25

 

16

DPY.M 016

 Thị 

Cẩm

12/4/1997

221427773

7,00

 

17

DPY.M 017

Nguyễn Hồ Trân

Châu

12/10/1997

221430044

5,25

 

18

DPY.M 018

 Thị Mỹ

Châu

01/6/1996

221371859

6,50

 

19

DPY.M 019

 Thị Kim

Chi

05/04/1997

221382056

6,75

 

20

DPY.M 020

Nguyễn Thị Linh

Chi

12/11/1997

221441136

6,00

 

21

DPY.M 021

Trịnh Thị Bích

Dân

15/9/1997

221387124

5,25

 

22

DPY.M 022

Đỗ Thị

Đào

18/4/1997

221417285

5,50

 

23

DPY.M 023

 Thị

Đẹp

03/2/1997

212616752

7,00

 

24

DPY.M 024

Đào Thị

Diễm

27/6/1997

221416713

6,00

 

25

DPY.M 025

Huỳnh Thị

Diễm

20/6/1993

221360270

7,50

 

26

DPY.M 026

 Huỳnh Thu

Diễm

28/9/1997

221447150

7,75

 

27

DPY.M 027

Nguyễn Thị Thúy

Diễm

06/01/1997

221439683

5,75

 

28

DPY.M 028

Hoàng Thị

Điểm

06/01/1997

221388509

5,50

 

29

DPY.M 029

Phan Thị

Điểm

08/12/1997

221445895

5,75

 

30

DPY.M 030

Mang Thị

Dĩnh

03/12/1997

221458503

6,25

 

31

DPY.M 031

Trần Thị Mai

Đình

02/10/1997

221440081

7,00

 

32

DPY.M 032

Hờ

Doan

24/5/1997

221430647

6,75

 

33

DPY.M 033

Nguyễn Thị Diệu

Đoan

05/02/1996

221425416

6,75

 

34

DPY.M 034

Nguyễn Ngọc Phương

Dung

15/10/1997

221442184

 

Vắng thi

35

DPY.M 035

Nguyễn Thanh

Dung

05/7/1996

221421318

7,25

 

36

DPY.M 036

Phan Thị

Dương

04/7/1996

221425723

6,50

 

37

DPY.M 037

Dương Lê Diễm

Duyên

20/8/1997

221377579

5,00

 

38

DPY.M 038

Hồ Thị Kiều

Duyên

31/8/1997

221435661

7,25

 

39

DPY.M 039

Lê Hồ Kim

Duyên

15/5/1997

221415501

6,75

 

40

DPY.M 040

Lê Thị Cẩm

Duyên

13/4/1997

221424478

6,25

 

41

DPY.M 041

Lê Thị Mỹ

Duyên

26/01/1997

221458016

6,25

 

42

DPY.M 042

Nguyễn Thị Mỹ

Duyên

10/11/1997

215404561

6,00

 

43

DPY.M 043

Trần Thị Mỹ

Duyên

11/12/1997

221441286

6,25

 

44

DPY.M 044

Mai Thị Khánh

11/02/1996

212450060

7,00

 

45

DPY.M 045

Phạm Thị Bảo

13/4/1997

221441431

6,50

 

46

DPY.M 046

Trần Thị Thu

01/6/1997

221443154

5,25

 

47

DPY.M 047

Vũ Thị Thu

26/6/1997

231174567

5,25

 

48

DPY.M 048

Đỗ Thị

Hân

09/08/1997

221416888

5,50

 

49

DPY.M 049

Hồ Thị Bảo

Hằng

10/4/1997

221417090

6,75

 

50

DPY.M 050

Hồ Thị Thanh

Hằng

10/06/1997

221443107

7,25

 

51

DPY.M 051

Lê Nguyễn Thanh

Hằng

07/6/1997

221414405

5,50

 

52

DPY.M 052

Nguyễn Thị Bích

Hằng

16/4/1997

221442143

7,00

 

53

DPY.M 053

Nguyễn Thị Thu

Hằng

24/03/1997

221395997

 

Vắng thi

54

DPY.M 054

Nguyễn Thị Thúy

Hằng

24/9/1995

215381009

5,50

 

55

DPY.M 055

Nguyễn Thị Thúy

Hằng

08/4/1996

221362767

5,50

 

56

DPY.M 056

Trần Thị Thúy

Hằng

12/8/1997

221422728

6,00

 

57

DPY.M 057

Huỳnh Thị Bích

Hạnh

10/08/1997

221422940

5,75

 

58

DPY.M 058

Trần Thị

Hạnh

01/12/1997

221441173

6,00

 

59

DPY.M 059

Trần Thị Mỹ

Hạnh

21/10/1997

215430003

 

Vắng thi

60

DPY.M 060

Đồng Thị Kim

Hảo

20/10/1997

221439344

5,75

 

61

DPY.M 061

Lương Thị Kim

Hảo

08/3/1996

221423351

6,25

 

62

DPY.M 062

Nguyễn Thị

Hảo

10/12/1997

221432646

6,75

 

63

DPY.M 063

Võ Thị Mai

Hậu

04/05/1997

231153968

5,50

 

64

DPY.M 064

Lê Thị Thu

Hiền

16/11/1997

221444410

6,50

 

65

DPY.M 065

Lương Thị Mỹ

Hiền

18/11/1993

221363316

6,25

 

66

DPY.M 066

Nguyễn Thị

Hiền

11/6/1997

221416336

5,75

 

67

DPY.M 067

Nguyễn Thị Thu

Hiền

19/02/1997

221447825

6,50

 

68

DPY.M 068

Phan Thị Ngọc

Hiền

14/02/1997

221437131

6,50

 

69

DPY.M 069

Trương Thị Ngọc

Hiền

22/4/1997

221407331

5,25

 

70

DPY.M 070

Võ Thị Mỹ

Hiền

10/12/1996

221419171

5,25

 

71

DPY.M 071

Võ Thị Thanh

Huyền

01/08/1997

221443403

6,00

 

72

DPY.M 072

Đỗ Thị

Hiển

10/8/1997

221438602

5,25

 

73

DPY.M 073

Tạ Thị Thanh

Hiển

20/12/1997

215438086

5,75

 

74

DPY.M 074

Trịnh Thị Mỹ

Hiệp

12/5/1997

221441142

5,50

 

75

DPY.M 075

Đỗ Thị Thu

Hiếu

01/9/1997

221395348

4,75

 

76

DPY.M 076

Huỳnh Thị Minh

Hiếu

26/11/1997

221447170

6,00

 

77

DPY.M 077

Trần Công Minh

Hiếu

12/11/1997

215423037

5,25

 

78

DPY.M 078

Nguyễn Thị Kim

Hoa

11/7/1997

221415201

7,00

 

79

DPY.M 079

Đinh Trần Thương

Hoài

21/12/1997

221416721

6,25

 

80

DPY.M 080

Huỳnh Thị

Hồng

20/3/1997

212483583

5,50

 

81

DPY.M 081

Phan Thị Hoa

Hồng

02/4/1997

221447729

6,00

 

82

DPY.M 082

Phùng Thị Thu

Hợp

30/01/1997

221387164

5,75

 

83

DPY.M 083

Đặng Thị Minh

Hương

27/6/1997

221407349

6,50

 

84

DPY.M 084

Lê Thị Thu

Hương

27/6/1997

212483379

6,50

 

85

DPY.M 085

Nguyễn Thị Diễm

Hương

27/07/1996

221369161

5,75

 

86

DPY.M 086

Nguyễn Thị Lan

Hương

11/7/1997

221436519

6,50

 

87

DPY.M 087

Nguyễn Thị Thanh

Hương

17/11/1997

211419094

5,75

 

88

DPY.M 088

Trần Thị

Huyền

02/8/1997

221388209

7,25

 

89

DPY.M 089

Nguyễn Thị Kim

Kha

11/01/1997

221416720

5,50

 

90

DPY.M 090

Nguyễn Thị Kim

Khoa

21/3/1997

221431012

7,00

 

91

DPY.M 091

Đặng Thị Phương

Khuê

01/01/1997

221419038

5,50

 

92

DPY.M 092

Bùi Thị Hồng

Kiên

15/11/1997

221438358

6,50

 

93

DPY.M 093

Hồ Thị Thúy

Kiều

03/8/1997

215419507

5,50

 

94

DPY.M 094

Nguyễn Thị Thanh

Kiều

30/4/1996

221412356

6,25

 

95

DPY.M 095

Lê Thị Mỹ

Kim

13/01/1996

221419712

6,75

 

96

DPY.M 096

Phan Sa

La

27/09/1997

221424973

5,75

 

97

DPY.M 097

Nguyễn Thị

01/3/1997

221438204

6,50

 

98

DPY.M 098

Lê Thị

Lài

10/7/1997

221438479

 

Vắng thi

99

DPY.M 099

Cao Thị Hương

Lan

15/02/1997

221441061

5,50

 

100

DPY.M 100

La Mo Thị

Lăn

10/12/1995

221344418

6,25

 

101

DPY.M 101

Đặng Thị

Lành

20/03/1995

212480918

5,00

 

102

DPY.M 102

La Lan Thị

Lệ

01/3/1997

221447464

5,50

 

103

DPY.M 103

Nguyễn Thị Bích

Lệ

01/4/1997

221415829

6,75

 

104

DPY.M 104

Nguyễn Thị

Lên

14/12/1996

212616154

6,25

 

105

DPY.M 105

Lương Thị Kim

Liên

25/9/1997

221433852

6,00

 

106

DPY.M 106

Nguyễn Thị Kim

Liên

28/4/1997

221441287

6,00

 

107

DPY.M 107

Trần Thị

Liên

05/10/1997

221429574

7,00

 

108

DPY.M 108

Trần Thị Thu

Liễu

02/7/1997

221438700

5,75

 

109

DPY.M 109

Hồ Thị Mỹ

Linh

24/4/1997

221437801

6,25

 

110

DPY.M 110

Hồ Thị Như

Linh

07/12/1997

221422682

7,00

 

111

DPY.M 111

Lê Thị

Linh

22/10/1997

221435680

7,00

 

112

DPY.M 112

Lê Thị Hoa

Linh

01/7/1997

215413386

 

Vắng thi

113

DPY.M 113

Lê Thị Mỹ

Linh

20/5/1997

221417921

6,50

 

114

DPY.M 114

Nguyễn Thị Cẩm

Linh

17/10/1997

221440154

6,00

 

115

DPY.M 115

Nguyễn Thị Mỹ

Linh

16/12/1997

221439558

5,50

 

116

DPY.M 116

Trương Thị Thùy

Linh

16/02/1996

221421115

6,50

 

117

DPY.M 117

Đỗ Thị Kiều

Loan

29/10/1997

231110748

6,75

 

118

DPY.M 118

Huỳnh Thị Kim

Loan

29/8/1997

221387161

6,25

 

119

DPY.M 119

Nguyễn Thị Hồng

Loan

01/11/1997

221445874

5,50

 

120

DPY.M 120

Nguyễn Thị Kim

Loan

27/4/1997

MI3900049056

6,75

 

121

DPY.M 121

Nguyễn Thị Mỹ

Loan

19/12/1997

221438450

6,75

 

122

DPY.M 122

Nguyễn Thị Thuý

Loan

27/04/1997

221447297

6,00

 

123

DPY.M 123

Nguyễn Thị Mỹ

Luy

16/3/1997

221449120

6,00

 

124

DPY.M 124

Đinh Thị Kim

Luyến

22/02/1997

221382451

5,75

 

125

DPY.M 125

Nguyễn Thị Kim

Luyến

01/11/1997

221412702

5,75

 

126

DPY.M 126

Huỳnh Thị Bích

Luyền

06/11/1997

221441041

5,50

 

127

DPY.M 127

Nguyễn Thị

Luyển

24/10/1997

221447892

5,50

 

128

DPY.M 128

Bùi Thị Kim

Ly

22/11/1997

221432661

7,50

 

129

DPY.M 129

Lê Thị Kiều

Ly

12/4/1997

221390148

6,25

 

130

DPY.M 130

Lưu Thị Mỹ

Ly

08/03/1996

221427294

6,50

 

131

DPY.M 131

Nguyễn Thị Trúc

Ly

06/02/1997

221440139

6,25

 

132

DPY.M 132

Võ Thị Bích

Ly

19/3/1995

221375146

6,50

 

133

DPY.M 133

Võ Thị Thanh

07/07/1997

221421626

6,50

 

134

DPY.M 134

Kpă H

Mếch

04/4/1996

221444536

 

Vắng thi

135

DPY.M 135

Nguyễn Thị

Muộn

03/3/1997

215359855

6,00

 

136

DPY.M 136

Nguyễn Thị Trà

My

10/10/1997

221435411

6,25

 

137

DPY.M 137

Trương Thị Kiều

My

11/08/1997

221438317

6,50

 

138

DPY.M 138

Văn Lê Hoàng Thị Thảo

My

12/11/1997

212830898

6,50

 

139

DPY.M 139

Nguyễn Võ Hồng

Mỹ

10/3/1996

231000739

6,50

 

140

DPY.M 140

Huỳnh Thị Thúy

Nga

02/11/1997

221449223

6,75

 

141

DPY.M 141

Võ Thị Kiều

Nga

22/6/1995

221397850

5,50

 

142

DPY.M 142

Đào Thị Kim

Ngân

29/10/1997

221441235

8,00

 

143

DPY.M 143

Lê Thị

Ngân

06/7/1997

221432411

6,25

 

144

DPY.M 144

Lê Thị

Ngân

11/9/1996

212417161

6,00

 

145

DPY.M 145

Triệu Thúy

Ngân

10/6/1996

221424153

5,75

 

146

DPY.M 146

Nguyễn Thị Hồng

Ngọc

13/12/1996

231001042

6,25

 

147

DPY.M 147

Nguyễn Thị Hồng

Ngọc

01/6/1996

264479896

7,75

 

148

DPY.M 148

Trần Thị Mỹ

Ngọc

06/02/1997

221440162

6,50

 

149

DPY.M 149

Trần Thị Tiểu

Ngọc

10/6/1997

221440188

6,50

 

150

DPY.M 150

Phạm Thị Kiều

Nguyên

02/3/1997

215419656

6,25

 

151

DPY.M 151

Huỳnh Thị Bích

Nguyệt

20/10/1997

221392466

6,00

 

152

DPY.M 152

Nguyễn Thị Ánh

Nguyệt

02/01/1997

221449152

5,75

 

153

DPY.M 153

Nguyễn Thị Dương Ánh

Tuyết

20/02/1997

221407285

5,75

 

154

DPY.M 154

Huỳnh Hờ

Nhâm

10/02/1995

221398336

5,50

 

155

DPY.M 155

Lê Thị

Nhàn

19/4/1997

221449192

6,25

 

156

DPY.M 156

Lê Thị

Nhi

20/3/1997

221447222

6,00

 

157

DPY.M 157

Mai Hồ

Nhi

05/11/1997

231003693

6,25

 

158

DPY.M 158

Ngô Thị Thu

Nhi

16/01/1997

221407900

6,50

 

159

DPY.M 159

Nguyễn Lan

Nhi

20/03/1997

221422275

6,75

 

160

DPY.M 160

Huỳnh Thị

Như

02/02/1997

221433138

5,75

 

161

DPY.M 161

Huỳnh Thị Tú

Như

21/3/1997

221407333

6,75

 

162

DPY.M 162

Trần Hạnh

Như

10/05/1997

221437235

7,75

 

163

DPY.M 163

Trương Nguyễn Quỳnh

Như

15/02/1997

221412542

6,50

 

164

DPY.M 164

Từ Bích

Như

12/8/1997

221436505

5,75

 

165

DPY.M 165

Châu Thị Mỹ

Nhung

05/04/1997

221446196

8,25

 

166

DPY.M 166

Đỗ Thị Thanh

Nhung

10/02/1997

215404590

 

Vắng thi

167

DPY.M 167

Nguyễn Thị Ái

Nhung

01/12/1997

221421672

7,25

 

168

DPY.M 168

Nguyễn Thị Thanh

Nhung

27/12/1997

221441212

7,25

 

169

DPY.M 169

Ngô Thị Huệ

Niên

14/12/1997

221411812

8,50

 

170

DPY.M 170

Cao Thị

Oanh

14/08/1997

221382048

6,75

 

171

DPY.M 171

Đoàn Thị Kim

Oanh

15/12/1997

221412812

8,00

 

172

DPY.M 172

Lê Thị

Oanh

03/3/1997

221446314

7,25

 

173

DPY.M 173

Lê Thị Kim

Oanh

02/10/1997

221415247

6,25

 

174

DPY.M 174

Nguyễn Thị Hoàng

Oanh

21/05/1997

212483567

7,25

 

175

DPY.M 175

Nguyễn Thị Kim

Oanh

11/01/1997

221432445

7,75

 

176

DPY.M 176

Phan Anh

Phụng

09/01/1997

215399008

6,25

 

177

DPY.M 177

Trương Thị Nhi

Phụng

20/11/1997

221390157

5,50

 

178

DPY.M 178

Bùi Thị Kim

Phương

01/01/1997

221447722

5,75

 

179

DPY.M 179

Lê Hiếu

Phương

18/11/1996

221404408

6,75

 

180

DPY.M 180

Nguyễn Thị Kim

Phương

23/02/1997

221411033

7,25

 

181

DPY.M 181

Nguyễn Thị Lan

Phương

15/7/1997

221445875

7,50

 

182

DPY.M 182

Nguyễn Thị Thanh

Phương

18/01/1997

221439697

6,25

 

183

DPY.M 183

Trần Thị Phú

Phương

21/02/1997

221417876

7,75

 

184

DPY.M 184

Lê Đoàn Đăng

Phượng

14/4/1996

231045530

8,25

 

185

DPY.M 185

Lê Thị

Phượng

30/12/1995

221402211

6,75

 

186

DPY.M 186

Lương Thị

Phượng

26/6/1996

221422953

6,50

 

187

DPY.M 187

Phạm Thị

Phượng

20/6/1996

221427803

7,75

 

188

DPY.M 188

Nay Hờ

Plú

16/03/1994

221398379

7,50

 

189

DPY.M 189

Nguyễn Thị

Quy

05/7/1997

221441269

6,75

 

190

DPY.M 190

Hồ Thị Thu

Quyên

02/6/1997

221435684

6,75

 

191

DPY.M 191

Lê Khả

Quyên

28/9/1997

221445892

7,25

 

192

DPY.M 192

Nguyễn Thị Cẩm

Quyên

22/8/1997

221443131

8,25

 

193

DPY.M 193

Trần Vũ

Quyên

24/3/1996

221439649

6,00

 

194

DPY.M 194

Võ Xuân

Quyên

09/02/1997

221423790

7,00

 

195

DPY.M 195

Đoàn Võ Mỹ

Quỳnh

15/12/1996

221422391

7,50

 

196

DPY.M 196

Nguyễn Thị Xuân

Quỳnh

05/6/1997

221437633

 

Vắng thi

197

DPY.M 197

Trần Thúy

Quỳnh

27/12/1997

221447144

7,00

 

198

DPY.M 198

Phạm Thị Hồng

Sen

15/5/1997

221445701

7,00

 

199

DPY.M 199

Trần Thị Thu

Sen

08/04/1997

221422923

6,50

 

200

DPY.M 200

Nguyễn Thị Thu

Siêm

04/6/1997

221442289

7,25

 

201

DPY.M 201

Nguyễn Thị

Sim

15/6/1996

221412235

7,25

 

202

DPY.M 202

Đặng Thị Thu

Sương

13/3/1997

221417923

6,50

 

203

DPY.M 203

Trần Thị Mỹ

Sương

12/02/1994

221322256

8,25

 

204

DPY.M 204

Huỳnh Thị Thu

Tâm

27/10/1996

221409482

6,75

 

205

DPY.M 205

Lê Thị Thuỳ

Tâm

08/12/1995

221398601

7,75

 

206

DPY.M 206

Nguyễn Huỳnh Khánh

Tâm

26/9/1997

221419999

8,75

 

207

DPY.M 207

Nguyễn Thị

Tâm

26/04/1997

221446219

8,00

 

208

DPY.M 208

Nguyễn Thị Thanh

Tâm

02/01/1997

221447318

7,75

 

209

DPY.M 209

Trần Thị Kim

Tâm

15/12/1997

221443284

 

Vắng thi

210

DPY.M 210

Nguyễn Thị Thu

Thấm

16/01/1986

221139458

7,50

 

211

DPY.M 211

Đinh Thanh

Thanh

08/06/1997

221446098

8,25

 

212

DPY.M 212

Cao Hồng Thị Thu

Thảo

24/06/1996

221392202

6,25

 

213

DPY.M 213

Đặng Thị Thanh

Thảo

25/10/1997

221411031

7,00

 

214

DPY.M 214

Huỳnh Như

Thảo

08/01/1997

221445919

7,00

 

215

DPY.M 215

Nguyễn Thị Phương

Thảo

28/9/1997

221432574

6,75

 

216

DPY.M 216

Nguyễn Thị Thanh

Thảo

28/9/1997

221432576

6,25

 

217

DPY.M 217

Nguyễn Thị Thu

Thảo

19/11/1996

231152138

6,50

 

218

DPY.M 218

Nguyễn Thị Thu

Thảo

16/7/1997

221431434

8,25

 

219

DPY.M 219

Nguyễn Thị Xuân

Thảo

20/4/1997

221412732

7,50

 

220

DPY.M 220

Phạm Thị Bích

Thảo

10/6/1996

231002697

7,25

 

221

DPY.M 221

Dương Thị Hồng

Thi

24/7/1997

212616742

6,75

 

222

DPY.M 222

Nguyễn Thị

Thi

01/7/1997

221388754

6,25

 

223

DPY.M 223

Nguyễn Thị Hoàng

Thơ

20/12/1997

215429134

6,25

 

224

DPY.M 224

Nguyễn Thị Kim

Thoa

02/02/1997

221442227

6,25

 

225

DPY.M 225

Trần Thị Kim

Thoa

06/5/1997

221393426

6,50

 

226

DPY.M 226

Huỳnh Thị

Thu

20/6/1995

221395068

6,75

 

227

DPY.M 227

Bùi Thị Oanh

Thư

22/7/1997

212476293

5,75

 

228

DPY.M 228

Lưu Thị Anh

Thư

21/01/1994

221391401

7,50

 

229

DPY.M 229

Nguyễn Thị Anh

Thư

10/01/1997

221438727

6,75

 

230

DPY.M 230

Nguyễn Thị Thanh

Thư

10/6/1997

221447195

7,00

 

231

DPY.M 231

Đặng Thị

Thuận

01/12/1996

212475250

6,00

 

232

DPY.M 232

Phạm Thị Mỹ

Thuận

27/12/1997

221432788

7,00

 

233

DPY.M 233

Bùi Thị Hoài

Thương

08/10/1996

221415031

8,25

 

234

DPY.M 234

Nguyễn Thị Hoài

Thương

18/07/1997

221441086

6,00

 

235

DPY.M 235

Trần Thị Hoài

Thương

06/11/1997

221440375

6,75

 

236

DPY.M 236

Đỗ Thị Kim

Thúy

28/02/1997

221445906

6,50

 

237

DPY.M 237

Dương Thị Minh

Thúy

28/9/1997

221447196

7,50

 

238

DPY.M 238

Lương Thị Thu

Thúy

17/11/1997

221416390

7,00

 

239

DPY.M 239

Nguyễn Thị Thanh

Thúy

10/5/1997

221444362

 

Vắng thi

240

DPY.M 240

Nguyễn Thị Thanh

Thùy

29/10/1997

221447266

6,50

 

241

DPY.M 241

Nguyễn Thị Thu

Thủy

01/6/1996

221427144

7,50

 

242

DPY.M 242

Phạm Thị Thanh

Thủy

07/6/1996

221416431

 

Vắng thi

243

DPY.M 243

Phạm Thị Thu

Thủy

17/10/1996

221364238

8,25

 

244

DPY.M 244

Trần Thị Như

Thủy

01/01/1997

230996620

7,75

 

245

DPY.M 245

Võ Thị Thu

Thủy

12/06/1997

231085005

6,75

 

246

DPY.M 246

Lê Thị

Tiên

10/02/1997

221444382

6,00

 

247

DPY.M 247

Nguyễn Thị Ngọc

Tiên

16/02/1996

221350667

7,25

 

248

DPY.M 248

Trương Thị

Tiền

01/3/1997

212616837

6,00

 

249

DPY.M 249

Lê Thị Như

Tính

24/02/1997

221438734

 

Vắng thi

250

DPY.M 250

Rơ Chăm Hờ

10/10/1996

221381056

8,00

 

251

DPY.M 251

Trần Thị Thanh

Trà

10/7/1997

221419096

6,25

 

252

DPY.M 252

Võ Minh

Trà

24/09/1997

221416870

6,00

 

253

DPY.M 253

Hồ Thị 

Trâm

18/05/1996

221422976

6,75

 

254

DPY.M 254

Lê Huỳnh

Trâm

23/3/1997

221447924

6,75

 

255

DPY.M 255

Nguyễn Bích

Trâm

13/3/1997

221377577

6,25

 

256

DPY.M 256

Đinh Thị Hờ

Trang

27/7/1994

221368481

7,75

 

257

DPY.M 257

Huỳnh Thiên

Trang

01/12/1997

221435573

7,50

 

258

DPY.M 258

Ngô Hoàng Diễm

Trang

12/03/1997

221440226

7,25

 

259

DPY.M 259

Nguyễn Thị

Trang

30/10/1996

231059883

6,25

 

260

DPY.M 260

Nguyễn Thị Huyền

Trang

29/06/1996

231153749

4,00

 

261

DPY.M 261

Nguyễn Thị Minh

Trang

11/10/1997

215430283

6,25

 

262

DPY.M 262

Võ Thị Kim

Trang

04/4/1997

221444481

7,25

 

263

DPY.M 263

Đoàn Thị Mai

Trinh

24/4/1997

221445771

6,75

 

264

DPY.M 264

Hồ Thị Mai

Trinh

06/9/1997

215419144

6,00

 

265

DPY.M 265

Lê Thị Mộng

Trinh

27/08/1997

221441447

6,75

 

266

DPY.M 266

Nay Hờ

Trinh

14/6/1995

221398806

7,00

 

267

DPY.M 267

Nguyễn Thị Xuân

Trinh

20/6/1994

215325486

8,00

 

268

DPY.M 268

Võ Thị Hồng

Trinh

20/01/1997

221439396

7,00

 

269

DPY.M 269

Lê Thị Thanh

Trúc

04/10/1997

221446285

7,25

 

270

DPY.M 270

Mai Thị

Trúc

27/12/1997

221431535

7,25

 

271

DPY.M 271

Nguyễn Thị Thu

Trúc

30/10/1997

215464855

5,75

 

272

DPY.M 272

Trần Thị Thanh

Trúc

26/07/1997

221421565

7,75

 

273

DPY.M 273

Dương Cẩm

07/10/1997

221438768

7,00

 

274

DPY.M 274

Lê Thị Kim

14/11/1997

221439651

6,50

 

275

DPY.M 275

Phan Thị Cẩm

01/01/1997

221449189

7,25

 

276

DPY.M 276

Nguyễn Thị

Tưởng

18/5/1996

221419410

6,75

 

277

DPY.M 277

Nguyễn Thanh

Tuyền

20/9/1997

215413528

6,75

 

278

DPY.M 278

Trần Thị Ánh

Tuyền

20/10/1997

221443272

6,25

 

279

DPY.M 279

Võ Thị Phương

Tuyền

30/6/1997

221438142

6,00

 

280

DPY.M 280

Trương Thị Ánh

Tuyết

29/10/1997

221411506

6,25

 

281

DPY.M 281

Võ Thị

Tuyết

13/6/1997

212616039

6,00

 

282

DPY.M 282

Nguyễn Thị Bảo

Uyên

12/8/1997

221421535

6,25

 

283

DPY.M 283

Dương Thị Hồng

Vân

10/08/1996

221388016

6,75

 

284

DPY.M 284

Lê Thị Thùy

Vân

10/01/1997

221446261

7,00

 

285

DPY.M 285

Nguyễn Thị Cẩm

Vân

11/04/1997

221407298

8,00

 

286

DPY.M 286

Nguyễn Thị Kim

Vân

17/9/1997

221447671

6,25

 

287

DPY.M 287

Nguyễn Thị Thu

Vân

15/9/1997

221440181

7,00

 

288

DPY.M 288

Trần Thị Bích

Vân

02/11/1996

215437933

7,25

 

289

DPY.M 289

Đào Thị Mỹ

Vang

07/10/1997

221438550

5,25

 

290

DPY.M 290

Dương Thị Tường

Vi

17/12/1997

221441202

6,75

 

291

DPY.M 291

Lương Thị Mỹ

Vi

08/10/1997

225614106

6,25

 

292

DPY.M 292

Lương Thị Tường

Vi

15/8/1997

221411393

 

Vắng thi

293

DPY.M 293

Phạm Thị Tường

Vi

12/04/1997

221443258

7,00

 

294

DPY.M 294

Trần Thị Tường

Vi

02/10/1994

221402199

6,75

 

295

DPY.M 295

Nguyễn Thị

Vin

10/3/1995

221397984

6,50

 

296

DPY.M 296

Trần Thị

Vĩnh

29/10/1997

221441254

6,25

 

297

DPY.M 297

Ksor Hờ

Vứ

16/3/1993

221368340

7,00

 

298

DPY.M 298

Trần Thùy

Vương

30/7/1996

221415561

7,25

 

299

DPY.M 299

Huỳnh Thị Nhật

Vy

01/3/1997

221433409

7,50

 

300

DPY.M 300

Trương Hạ

Vy

28/4/1997

221419173

6,25

 

301

DPY.M 301

Trần Thị Kim

Xuân

02/8/1997

221439205

 

Vắng thi

302

DPY.M 302

Nguyễn Hoàng

Yến

17/4/1997

221420458

6,50

 

303

DPY.M 303

Nguyễn Thị Kim

Yến

14/02/1997

221445857

6,75

 

304

DPY.M 304

Nguyễn Thị Kim

Yến

17/08/1995

212474789

6,75

 

305

DPY.M 305

Nguyễn Ý

Nhi

18/9/1997

221447455

6,25

 

306

DPY.M 306

Nguyễn Thị Hồng

Hưng

15/4/1997

221445877

7,50

 

307

DPY.M 307

Nguyễn Minh

Tâm

18/5/1997

221433528

6,75

 

308

DPY.M 308

Ksor Hờ

Quy

25/5/1997

221381111

6,50

 

Tuyensinh247 Tổng hợp - Đại học Phú Yên

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Kết quả thi năng khiếu Đại học Phú Yên năm 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH