Kết quả thi năng khiếu Đại học Trà Vinh năm 2015

Đại học Trà Vinh công bố kết quả thi năng khiếu năm 2015, các em xem chi tiết dưới đây:

Kết quả thi năng khiếu Đại học Trà Vinh năm 2015

Số BD Họ và tên Ngày sinh Phái Mã ngành Đọc Kể Hát Điểm TB
DVT.M00001 Đoàn Thị Thúy An 05/01/96 Nữ D140201 5.00 3.00 6.00 4.75
DVT.M00002 Thái Kim Anh 05/01/97 Nữ D140201 5.50 3.50 8.00 5.75
DVT.M00003 Phạm Thị Lan Anh 23/12/96 Nữ D140201 6.00 4.50 7.50 6.00
DVT.M00004 Nguyễn Thị Loan Anh 10/10/97 Nữ D140201 6.50 2.50 6.50 5.25
DVT.M00005 Nguyễn Thúy Ái 21/03/97 Nữ D140201 8.00 6.00 6.50 6.75
DVT.M00006 Thạch Thị Bích 03/01/97 Nữ D140201 5.00 3.00 8.00 5.25
DVT.M00007 Dương Bảo Châu 24/09/97 Nữ D140201 4.50 4.00 6.50 5.00
DVT.M00008 Trần Kim Cung 30/04/97 Nữ D140201 5.00 3.00 5.00 4.25
DVT.M00009 Nguyễn Thị Thu Cúc 01/01/96 Nữ D140201 5.00 4.50 7.00 5.50
DVT.M00010 Kim Thị Diên 05/06/97 Nữ D140201 5.00 3.50 5.00 4.50

Xem Kết quả thi năng khiếu Đại học Trà Vinh năm 2015 tại đây

Tuyensinh247 Tổng hợp - Đại học Trà Vinh

Viết bình luận: Kết quả thi năng khiếu Đại học Trà Vinh năm 2015

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!