Kết quả thi năng khiếu - Đại học Xây dựng miền Trung năm 2015

Đại học Xây dựng miền Trung công bố kết quả thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015 - môn thi: Vẽ mỹ thuật. Các em xem chi tiết dưới đây:

KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2015
Môn thi: Vẽ mỹ thuật

STT
SBD
Họ và tên
Phái
Ngày sinh
Điểm
1
XDTV.0001 Hoàng Gia Anh
0
010297
7.0
2
XDTV.0002 Võ Trần Hữu Đăng
0
311097
8.0
3
XDTV.0003 Lê Tuấn Duy
0
241096
6.0
4
XDTV.0004 Võ Thị Duyên
1
020797
8.0
5
XDTV.0005 Trần Đỗ Quang Huy
0
160397
8.0
6
XDTV.0006 Đỗ Võ Quang Khải
0
100997
8.5
7
XDTV.0007 Nguyễn Lê Khanh
0
060296
6.5
8
XDTV.0008 Hà Đinh Kiệt
0
181097
6.0
9
XDTV.0009 Nguyễn Duy Linh
1
141097
6.5
10
XDTV.0010 Phạm Thế Mỹ
0
080397
7.0
11
XDTV.0011 Nguyễn Bình Ph­ơng Nguyên
0
110996
6.5
12
XDTV.0012 Lê Quang Nhật
0
210597
7.5
13
XDTV.0013 Cao Thị Oanh
1
140897
7.0
14
XDTV.0014 Nguyễn Quốc Thái Thiên
0
111297
6.5
15
XDTV.0015 Tr­ơng Thiên Phong
0
090897
4.5
16
XDTV.0016 Lê Thanh Phong
0
010896
5.0
17
XDTV.0017 Đỗ Văn Phú
0
200795
7.5
18
XDTV.0018 Nguyễn Phúc
0
211097
7.0
19
XDTV.0019 Võ Thị Mi Sa
1
020997
8.5
20
XDTV.0020 Phạm Ngọc Tây
0
090696
7.0
21
XDTV.0021 Tô Văn Thành
0
061297
7.5
22
XDTV.0022 Trần Minh Thiên
0
291295
5.0
23
XDTV.0023 Nguyễn Quang Thoại
0
261197
7.0
24
XDTV.0024 Huỳnh Quốc Giác Tính
0
141097
7.0
25
XDTV.0025 Nguyễn Hoàng Bảo Trân
1
240997
7.5
26
XDTV.0027 Võ Thành Tâm
0
021097
7.0
27
XDTV.0028 Nguyễn Tài Lô Đan
0
291297
6.0
28
XDTV.0029 Nguyễn Chí Dũng
0
141097
8.5
29
XDTV.0031 Đỗ Kiều Hoàng Trúc
1
270197
7.0
30
XDTV.0032 Lê Nhân Đức
0
271095
5.0
31
XDTV.0033 Tr­ơng Thị Kim Thảo
1
121097
4.5
32
XDTV.0034 Bùi Tiến Sơn
0
110197
8.0
33
XDTV.0035 Ngô Đình Nguyên
0
270997
7.0
34
XDTV.0036 Nguyễn Thanh Hải
0
010597
7.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nguồn: Đại học Xây dựng miền Trung

1 bình luận: Kết quả thi năng khiếu - Đại học Xây dựng miền Trung năm 2015

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!