Khi nào hết hạn nộp hồ sơ xét tuyển Đại học 2015

Khi nào hết hạn nộp hồ sơ xét tuyển ĐH, CĐ năm 2015? Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển NV1, nguyện vọng bổ sung là khi nào? Thời gian rút hồ sơ xét tuyển NV1?

1. Thời gian xét tuyển NV1 vào các trường ĐH, CĐ 2015:

Từ ngày 1/8 - 20/8 các trường Đại học, cao đẳng bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển NV1 năm 2015. 

Như vậy hạn cuối nộp hồ sơ xét tuyển NV1 là ngày 20/8.

-   Trong thời gian 20 ngày xét tuyển nguyện vọng 1, dựa vào danh sách thí sinh đăng ký  xét tuyển Đại học của các trường công bố, thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký ở trường đó hoặc rút hồ sơ để đăng ký sang trường khác. 

>> Xem danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ năm 2015 của tất cả các trường tại đây: https://thi.tuyensinh247.com/danh-sach-thi-sinh-dang-ky-xet-tuyen-nv1-tat-ca-cac-truong-2015-c24a23626.html

Lưu ý: Thời gian rút hồ sơ xét tuyển NV1 hoặc điều chỉnh nguyện vọng 1 cần thực hiện trước ngày 20/8 để có thể hoàn thành đúng thời hạn quy định.

-   Khi nộp hồ sơ ĐKXT, thí sinh có thể đề nghị điều chỉnh chế độ ưu tiên của mình. Những thí sinh đề nghị điều chỉnh chế độ ưu tiên cần nộp kèm theo hồ sơ minh chứng về chế độ ưu tiên. Các trường bố trí tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ những cán bộ nắm vững quy chế để rà soát chế độ ưu tiên và tạo điều kiện cho thí sinh sửa chữa nếu có minh chứng phù họp;

-   Thí sinh chỉ được sử dụng Giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển nguyện vọng I để đăng ký vào 01 trường ĐH hoặc CĐ, mỗi trường thí sinh được đăng ký tối đa 4 ưu tiên vào các ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4;

- Trong 4 ưu tiên, thí sinh có thể đăng ký đồng thời cả ngành đại học và cao đẳng (nếu trường có đào tạo cao đẳng).

-   Các ưu tiên (từ 1 đến 4 trong một trường) của thí sinh có giá trị xét tuyển như nhau. Thí sinh trúng tuyển ưu tiên trước thì không được xét tiếp các ưu tiên sau;

-   Thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng I, không được đăng ký ở các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

2. Thời gian Xét tuyển NV bổ sung đợt 1

Từ ngày 25/8 đến hết ngày 15/9 (công bố điểm trúng tuyển trước ngày 20/9). Như vậy hạn cuối nộp hồ sơ xét tuyển NV bổ sung đợt 1 là ngày 15/9.

3. Xét tuyển NV bổ sung  đợt 2: 

Từ ngày 20/9 đến hết ngày 5/10 (công bố điểm trúng tuyển trước ngày 10/10). Hạn cuối nộp hồ sơ xét tuyển NV bổ sung đợt 2 là ngày 5/10

4. Xét tuyển NV bổ sung đợt 3:

Từ ngày 10 đến hết ngày 25-10 (công bố điểm trúng tuyển trước ngày 31/10)

5. Xét tuyển NV bổ sung đợt 4 (các trường CĐ): 

Từ ngày 31/10 đến hết ngày 15/11 (công bố điểm trúng tuyển trước ngày 20/11). 

-    Trong thời gian của từng đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung, thí sinh không được rút hồ sơ. Sau mỗi đợt xét tuyển, nếu không trúng tuyển, thí sinh được rút hồ sơ để đăng ký xét tuyển trong đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo;

-     Thí sinh đã trúng tuyển vào trường, không được tham gia xét tuyển ở đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.

Tuyensinh247.com Tổng hợp

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

2 bình luận: Khi nào hết hạn nộp hồ sơ xét tuyển Đại học 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH