Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên công bố chỉ tiêu xét tuyển NV2 năm 2014

Ngày 11/8, cùng với điểm chuẩn vào trường, Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên đã công bố chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 năm 2014. Theo đó, năm nay, trường có 200 chỉ tiêu xét tuyển các ngành đào tạo đại học và 43 chỉ tiêu xét tuyển các ngành đào tạo cao đẳng.

Chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 năm 2014 Khoa ngoại ngữ -  Đại học Thái Nguyên

Cụ thể chỉ tiêu các ngành như sau:

 

KHOA NGOẠI NGỮ

DTF

 

 

 

 

 Chỉ tiêu

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 Mã ngành

Khối 

Điểm tối thiểu 

200

Ghi chú 

79

Ngôn ngữ Trung Quốc: Ngôn ngữ Trung Quốc ; Song ngữ Trung-Anh

 

D220204

D1

13.0

60

Chưa nhân hệ số 2 
cho môn ngoại ngữ

D4

13.0

Chưa nhân hệ số 2 
cho môn ngoại ngữ

80

Sư phạm tiếng Trung Quốc: Sư phạm tiếng Trung Quốc; Sư phạm song ngữ Trung-Anh

 

D140234

D1

13.0

80

Chưa nhân hệ số 2 
cho môn ngoại ngữ

D4

13.0

Chưa nhân hệ số 2 
cho môn ngoại ngữ

81

Sư phạm tiếng Nga: Sư phạm song ngữ Nga-Anh

 

D140232

D1

13.0

30

Chưa nhân hệ số 2 
cho môn ngoại ngữ

D2

13.0

Chưa nhân hệ số 2 
cho môn ngoại ngữ

82

Ngôn ngữ Pháp: Song ngữ Pháp-Anh

 

D220203

D1

13.0

30

Chưa nhân hệ số 2 
cho môn ngoại ngữ

D3

13.0

Chưa nhân hệ số 2 
cho môn ngoại ngữ

83

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

 

43

 

84

Sư phạm tiếng Anh: Sư phạm tiếng Anh; Song ngữ Trung-Anh

 

C140231

D1

10.0

43

Chưa nhân hệ số 2 
cho môn ngoại ngữ

Nguồn: Đại học Thái Nguyên

Viết bình luận: Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên công bố chỉ tiêu xét tuyển NV2 năm 2014

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!