Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên xét tuyển nguyện vọng 2 năm 2018

Thông báo xét tuyển nguyện vọng 2 vào Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên năm 2018 đã được cập nhật chi tiết, các em cùng nhanh tay xem tại đây

DTF

KHOA NGOẠI NGỮ

 

 

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

181

34

147

 

Sư phạm Tiếng Anh

7140231

D01, D15, D66, A01

5

0

5

 

Sư phạm Tiếng Nga

7140232

D01, D02, D66, A01

15

10

5

 

Sư phạm Tiếng Trung Quốc

7140234

D01, D04, D66, A02

1

0

1

 

Ngôn ngữ Anh

7220201

D01, D15, D66, A01

56

0

56

 

Ngôn ngữ Nga

7220202

D01, D02, D66, A01

20

15

5

 

Ngôn ngữ Pháp

7220203

D01, D03, D66, A02

14

9

5

 

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204

D01, D04, D66, A03

70

0

70

Các ngành đào tạo cao đẳng sư phạm:

 

 

20

15

5

 

Sư phạm Tiếng Anh

51140231

D01, D15, D66, A01

20

15

5

Theo TTHN

Viết bình luận: Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên xét tuyển nguyện vọng 2 năm 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!