Điểm trúng tuyển NV3 Khoa ngoại ngữ và Khoa quốc tế Đại học Thái Nguyên 2014

Khoa ngoại ngữ và Khoa quốc tế Đại học Thái Nguyên đã công bố điểm chuẩn NV3. Cụ thể, các em xem chi tiết dưới đây:

Quảng cáo

Điểm chuẩn NV3 Khoa ngoại ngữ và Khoa quốc tế Đại học Thái Nguyên

 

KHOA NGOẠI NGỮ

DTF

 

 Mã ngành

Khối thi 

Điểm chuẩn 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

 

 

1

Sư phạm tiếng Trung Quốc: Sư phạm tiếng Trung Quốc; Sư phạm song ngữ Trung-Anh

 

D140234

D1

13.0

Chưa nhân hệ số 2 
cho môn ngoại ngữ

D4

13.0

Chưa nhân hệ số 2 
cho môn ngoại ngữ

2

Sư phạm tiếng Nga: Sư phạm song ngữ Nga-Anh

 

D140232

D1

13.0

Chưa nhân hệ số 2 
cho môn ngoại ngữ

D2

13.0

Chưa nhân hệ số 2 
cho môn ngoại ngữ

3

Ngôn ngữ Pháp: Song ngữ Pháp-Anh

 

D220203

D1

13.0

Chưa nhân hệ số 2 
cho môn ngoại ngữ

D3

13.0

Chưa nhân hệ số 2 
cho môn ngoại ngữ

 

Ngôn ngữ Anh: Ngôn ngữ Anh; Song ngữ Nga - Anh

 

D220201

D1

16.0

Nhân hệ số 2 
cho môn ngoại ngữ

D2

16.0

4

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

 

 

5

Sư phạm tiếng Anh: Sư phạm tiếng Anh; Song ngữ Trung-Anh

 

C140231

D1

10.0

Chưa nhân hệ số 2 
cho môn ngoại ngữ

 KHOA QUỐC TẾ

DTQ

 

 

 

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

 

 

1

Kinh doanh Quốc tế

 

D340120

A

13.0

 

A1

13.0

 

D1

13.0

 

2

Quản trị kinh doanh: Kinh doanh và Quản lý; Quản trị kinh doanh và Tài chính

 

D340101

A

13.0

 

A1

13.0

 

D1

13.0

 

3

Kế toán: Kế toán và Tài chính

 

D340301

A

13.0

 

A1

13.0

 

D1

13.0

 

4

Quản lý Tài nguyên và Môi trường: Quản lý môi trường và phát triển bền vững

 

D850101

A

13.0

 

A1

13.0

 

B

14.0

 

D1

13.0

 

Điểm trúng tuyển hệ liên thông chính quy

Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 (bổ sung) vào hệ liên thông chính quy thuộc các ngành đã thông báo trong tuyển sinh nguyện vọng 2 bổ sung hệ liên thông bằng với điểm tối thiểu tham gia xét tuyển.

 Điểm trúng tuyển hệ chính quy đối với thí sinh thuộc khu vực Tây Bắc

Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 (bổ sung) vào hệ chính qui thuộc các ngành đã thông báo trong tuyển sinh nguyện vọng 2 bổ sung đối với thí sinh thuộc khu vực Tây Bắc bằng với điểm tối thiểu tham gia xét tuyển.

Thí sinh trúng tuyển phải học một học kỳ văn hóa trước khi vào học đại học (cao đẳng).

Thời gian nhập học

Thời gian nhập học đối với thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 (bổ sung)  từ 8h00 các ngày 06-07/10/2014.

Nguồn: Đại học Thái Nguyên

Viết bình luận: Điểm trúng tuyển NV3 Khoa ngoại ngữ và Khoa quốc tế Đại học Thái Nguyên 2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247