Khoa Nông Lâm Ngư - Đại học Vinh xét tuyển NV2 năm 2014

Khoa Nông Lâm Ngư – Trường Đại học Vinh công bố chỉ tiêu tuyển sinh nguyện vọng bổ sung (NV2) đại học chính quy năm 2014. Cụ thể như sau:

Xét tuyển NV2 Khoa Nông Lâm Ngư - Đại học Vinh năm 2014

Khoa Nông Lâm Ngư­, Trường Đại học Vinh đư­ợc thành lập theo Quyết định số 1715/QĐ-BGD&ĐT-TCCB, ngày 17/04/2002 của Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho đến nay, Khoa đã trải qua thời gian xây dựng 12 năm (2002 - 2014).

Chức năng và nhiệm vụ của Khoa Nông Lâm Ngư­ là (i) Đào tạo đại học và sau đại học. (ii) Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư­ và phát triển nông thôn.

Nguồn nhân lực: Khoa Nông Lâm Ngư hiện có tổng số 41 cán bộ trong đó có 33 giảng viên (1 Phó giáo sư, 5 Tiến sỹ, 26 Thạc sỹ, 1 kỹ sư), 2 chuyên viên, 6 cán bộ kỹ thuật làm ở các trại thực nghiệm về thủy sản và nông học. Hiện nay có 05 giảng viên đang đào tạo Tiến sỹ ở nước ngoài (Úc, Ba Lan, Thái Lan, Trung Quốc), 12 giảng viên hiện đang đào tạo Tiến sỹ ở trong nước. Khoa có 5 bộ môn chuyên môn và 1 trung tâm nghiên cứu và thực hành Nông Lâm Ngư gồm 3 trại thực nghiệm.

Cơ sở vật chất: Khoa Nông Lâm Ngư có giảng đường đầy đủ phương tiện học tập, hệ thống phòng thí nghiệm chuyên đề, thực hành đầy đủ thiết bị đảm bảo thực hành và nghiên cứu khoa học cho sinh viên. Khoa có 3 trại trại thực nghiệm gồm trại Nông nghiệp (2,5 ha) (Cơ sở II Đại học Vinh ở Nghi Lộc), trại thực nghiệm Thuỷ sản nước ngọt (5 ha) (Thị trấn H­ưng Nguyên), trại thực nghiệm Thuỷ sản n­ước mặn lợ (9,8 ha) (Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Các ngành đào tạo đại học và sau đại học: Khoa Nông Lâm Ngư hiện đang đào tạo 4 ngành ở bậc đại học gồm: Ngành Nuôi trồng Thuỷ sản, Nông học, Khuyến Nông & Phát triển nông thôn; Kinh tế nông nghiệp,….Và 2 chuyên ngành ở bậc đào tạo sau đại học gồm: chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản và chuyên ngành Khoa học cây trồng.

Chỉ tiêu xét tuyển NV2

Ngành Nuôi trồng thủy sản:                                       70 chỉ tiêu (Khối A, B)

Ngành Nông học:                                                        80 chỉ tiêu (Khối A, B)

Ngành Khuyến nông & phát triển nông thôn:            80 chỉ tiêu (Khối A, B)

Ngành Kinh tế nông nghiệp:                                       70 chỉ tiêu (Khối A, B; D1).

Nguồn: Đại học Vinh

Viết bình luận: Khoa Nông Lâm Ngư - Đại học Vinh xét tuyển NV2 năm 2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247