Khoa Y dược, ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng tuyển NV2 năm 2014

Năm 2014, Khoa y dược ĐH Đà Nẵng tuyển 86 chỉ tiêu nguyện vọng 2 cho ngành điều dưỡng, ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng tuyển NV2 cho ngành sư phạm âm nhạc hệ CĐ cụ thể như sau:

Chỉ tiêu và điểm xét tuyển khoa y dược - ĐH Đà Nẵng và ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng năm 2014

Số TT NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) Khối thi Mã Ngành Mã tuyển sinh Chỉ tiêu Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển
I KHOA Y DƯỢC (DDY) 86  
1 Điều dưỡng B D720501 311 86 15.0
II ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (DDS)                     45  
1 Sư phạm âm nhạc N C140221 C65 45 10.0

Lưu ý: Ngành sư phạm âm nhạc trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng là hệ Cao đẳng.

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 20/8/2014 - 10/9/2014.

- Thí sinh nộp hồ sơ tại Ban Đào tạo ĐH Đà Nẵng.

- Thí sinh được rút hồ sơ đăng ký xét tuyển đã nộp từ ngày 20/8/2014 đến hết ngày 5/9/2014.

Tuyensinh247 Tổng hợp

6 bình luận: Khoa Y dược, ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng tuyển NV2 năm 2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247