Lịch chiếu phim rạp Galaxy ngày 12/12 - 18/12/2014

Lịch chiếu phim rạp Galaxy: Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Tân Bình ngày 12/12 đến ngày 18/12/2014: sợ hãi tột độ, bí ẩn kim tự tháp,..

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Du:

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại
Galaxy Nguyễn Du
Để mai tính 2 09h00, 10h45, 11h25, 12h30 14h15, 15h00, 16h00, 16h45, 17h45, 19h30, 20h15, 21h15 22h00 12/12-18/12 Hài
Biệt đội chim cánh cụt Madagascar (Lồng tiếng) 19h55 12/12-18/12 Hoạt hình
Sợ hãi tột độ 10h35, 13h10 12/12-18/12 Hoạt hình
Bộ ba lập dị 12h25, 16h10, 21h40 12/12-18/12 Hài
Bí ẩn kim tự tháp 08h50, 14h25, 18h10 12/12-18/12 Kinh dị

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Trãi:

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại
Galaxy Nguyễn Trãi
Biệt đội chim cánh cụt Madagascar (Lồng tiếng) 10h35, 19h55 12/12-18/12 Hoạt hình
Để mai tính 2 09h00, 10h45, 11h25, 12h30 14h15, 15h00, 16h00, 16h45, 17h45, 19h30, 20h15, 21h15, 22h00 12/12-18/12 Hài
Sợ hãi tột độ 13h10 12/12-18/12 Hoạt hình
Bí ẩn kim tự tháp 08h50, 14h20, 18h10 12/12-18/12 Kinh dị
Bộ ba lập dị 12h20, 16h05, 21h40 12/12-18/12 Hài

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Tân Bình:

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại
Galaxy Tân Bình
Biệt đội chim cánh cụt Madagascar (Lồng tiếng) 11h30, 13h45, 18h30, 20h15 12/12-18/12 Hoạt hình
Để mai tính 2 09h00, 09h30, 10h00, 10h45 11h15, 11h45, 12h30, 13h00 13h30, 14h15, 14h45, 15h15 16h00, 16h30, 17h00, 17h45, 18h15, 18h45, 19h30, 20h00, 20h30, 21h15, 21h45, 22h15 12/12-18/12 Hài
Sợ hãi tột độ 10h10, 12h00, 15h30, 19h00 12/12-18/12 Hoạt hình
Bí ẩn kim tự tháp 13h15, 15h00, 17h20, 22h00 12/12-18/12 Kinh dị
Bộ ba lập dị 09h15, 16h35, 20h45 12/12-18/12 Hài

Theo thethaohangngay 

Viết bình luận: Lịch chiếu phim rạp Galaxy ngày 12/12 - 18/12/2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247