Liên thông cao đẳng lên đại học trường học viện tài chính năm 2014

Trường học viện tài chính tuyển sinh liên thông năm 2014 từ cao đẳng lên đại học dành cho 2 đối tượng tốt nghiệp cao đẳng chưa đủ 36 tháng và trên 36 tháng. Thời gian thi tuyển ngày 24/5 và 25/5/2014.

Chỉ tiêu tuyển sinh và ngành đào tạo: 

- Chỉ tiêu dự kiến: 300

- Ngành và chuyên ngành đào tạo:

 + Ngành Kế toán (chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp)

 + Ngành Tài chính ngân hàng (chuyên ngành Ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp)

Diện thí sinh đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng thuộc nhóm ngành kinh tế sau thời hạn 36 tháng

Điều kiện nộp hồ sơ dự thi:

    a) Thí sinh có bằng tốt nghiệp cao đẳng sau thời hạn 36 tháng (từ tháng 5/2011 trở về trước) loại hình đào tạo chính qui, vừa làm vừa học có ngành đào tạo đúng với ngành đào tạo Học viện thông báo tuyển sinh.

    b) Thí sinh có bằng tốt nghiệp cao đẳng (từ tháng 5/2011 trở về trước) loại hình đào tạo chính qui, vừa làm vừa học thuộc nhóm ngành kinh tế nhưng không đúng với ngành đào tạo mà Học viện thông báo thì phải học bổ sung kiến thức các môn học để tham gia dự thi. 

Các môn học bổ sung kiến thức ngành Kế toán gồm 04 môn: Nguyên lý kế toán, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán tài chính, Kế toán quản trị.

Các môn học bổ sung kiến thức ngành Tài chính – Ngân hàng gồm 04 môn: Tài chính - Tiền tệ, Tài chính doanh nghiệp, Quản trị Ngân hàng thương mại, Kế toán tài chính.

c) Thí sinh có bằng tốt nghiệp cao đẳng của các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh thuộc diện này cũng học các môn bổ sung kiến thức.

Môn thi tuyển

    Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp:

-    Môn Toán (Chương trình phổ thông trung học)

-    Môn Nguyên lý kế toán

-    Môn Kế toán tài chính

    Chuyên ngành Ngân hàng:   

        - Môn Toán (Chương trình phổ thông trung học)

        - Môn Tài chính - Tiền tệ

        - Môn Quản trị Ngân hàng thương mại

    Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp:

        - Môn Toán (Chương trình phổ thông trung học)

        - Môn Tài chính - Tiền tệ

        - Môn Tài chính doanh nghiệp

Bằng tốt nghiệp:

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng loại hình đào tạo chính quy trúng tuyển, được đào tạo và đã tích luỹ đủ số đơn vị tín chỉ theo quy định của Bộ Giáodục và Đào tạo được cấp bằng cử nhân kinh tế loại hình đào tạo chính quy.

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng loại hình đào tạo vừa làm vừa học trúng tuyển, được đào tạo và đã tích luỹ đủ số đơn vị tín chỉ hoặc niên chế theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo được cấp bằng cử nhân kinh tế loại hình đào tạo vừa làm vừa học.

Diện thí sinh đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng thuộc nhóm ngành kinh tế chưa đủ 36 tháng:    

Điều kiện nộp hồ sơ dự thi:

a) Thí sinh có bằng tốt nghiệp cao đẳng chưa đủ 36 tháng loại hình đào tạo chính qui, vừa làm vừa học. 

b) Thí sinh có bằng tốt nghiệp cao đẳng của các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Môn thi tuyển: Khối A (Toán, Lí, Hóa)

Bằng tốt nghiệp: 

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng loại hình đào tạo chính qui, vừa làm vừa học trúng tuyển, được đào tạo và đã tích luỹ đủ số đơn vị tín chỉ hoặc niên chế theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đ¬ược cấp bằng cử nhân kinh tế loại hình đào tạo vừa làm vừa học .

Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 14/02/2014 đến 04/04/2014  (nghỉ thứ 7, chủ nhật), tại phòng 317 (tầng 3) - Nhà Hiệu bộ, Học viện Tài chính, Đông Ngạc - Từ Liêm - HN.

Thời gian học bổ sung kiến thức và ôn thi:

    Thời gian học bổ sung kiến thức: Từ ngày 10/3/2014. 

    Thời gian hướng dẫn ôn thi: Thông báo vào ngày thí sinh nộp hồ sơ.

Thời gian và địa điểm thi tuyển:

Ngày 24 & 25/05/2014 tại Học viện Tài chính.

Chương trình và thời gian đào tạo: chương trình đào tạo Liên thông đại học được tổ chức theo hệ thống tín chỉ cho 2 loại hình đào tạo chính qui và vừa làm vừa học. Thời gian đào tạo từ 17h30 đến 20h30 các ngày trong tuần. 

Nhập học, khai giảng: Dự kiến tháng 7/2014 

Theo thethaohangngay

2 bình luận: Liên thông cao đẳng lên đại học trường học viện tài chính năm 2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247