Lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển Nguyện vọng 2 Đại học Hồng Đức

Tính đến ngày 2/9, Đại học Hồng Đức đã nhận được 889 bộ hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 tất cả các ngành ĐH, CĐ năm 2014.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 ĐH Hồng Đức năm 2014

Tên ngành Mã ngành Chỉ tiêu Hồ sơ đăng ký
Giáo dục Mầm non C140201 40 158
Giáo dục Tiểu học C140202 40 28
SP Toán (Toán -Tin) C140209 40 18
SP Ngữ văn (Văn-Sử) C140217 40 8
SP Tiếng Anh C140231 30 16
Quản trị kinh doanh C340101 30 17
Kế toán C340301 40 66
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử C510301 30 12
Quản lý đất đai C850103 30 6
SP Toán học D140209 15 36
SP Vật lý D140211 35 46
SP Hóa học D140212 10 34
SP Sinh học D140213 20 28
SP Ngữ văn D140217 25 82
SP Lịch sử D140218 35 11
SP Địa lý D140219 30 19
SP Tiếng Anh D140231 15 39
Việt Nam học (định hướng Hướng dẫn Du lịch) D220113 35 12
Xã hội học (Định hướng Công tác xã hội) D310301 15 11
Tâm lý học (định hướng Quản trị nhân sự) D310401 40 31
Quản trị kinh doanh D340101 35 44
Tài chính-Ngân hàng D340201 50 39
Kế toán D340301 25 46
Công nghệ thông tin D480201 45 32
Công nghệ kỹ thuật môi trường D510406 80 11
Kỹ thuật công trình xây dựng D580201 80 29
Chăn nuôi (chăn nuôi-thú y) D620105 43 25
Nông học D620109 50 12
Bảo vệ thực vật D620112 80 7
Kinh doanh nông nghiệp D620114 90 3
Lâm nghiệp D620201 55 3

Tuyensinh247 Tổng hợp

Viết bình luận: Lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển Nguyện vọng 2 Đại học Hồng Đức

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247