Nguyện vọng bổ sung vào Đại Học Luật TPHCM năm 2013

Sau khi công bố điểm chuẩn, Đại Học Luật TPHCM đã có thông báo xét tuyển thêm nguyện vọng bổ sung như sau:

Chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung

Ngành Luật, mã ngành: D.380101.

- Khối thi xét tuyển: Khối A, A1, C, D1,3.

- Điểm xét tuyển: Khối D1,3: 20,0 điểm; Khối A, A1: 20,5 điểm; Khối C: 22,0 điểm.

- Chỉ tiêu: 70 chỉ tiêu, trong đó: Khối A: 15 chỉ tiêu; Khối A1: 15 chỉ tiêu; Khối C: 15 chỉ tiêu; Khối D1,3: 25 chỉ tiêu.

Ngành Quản trị - Luật, mã ngành D.110103.

- Khối thi xét tuyển: Khối A, A1, D1,3.

- Điểm xét tuyển: Khối A, A1, D1,3: 19,5 điểm.

- Chỉ tiêu: 40 chỉ tiêu, trong đó: Khối A: 15 chỉ tiêu; Khối A1: 10 chỉ tiêu; Khối D1,3: 15 chỉ tiêu.

Ngành Quản trị kinh doanh, mã ngành D.340101.

- Khối thi xét tuyển: Khối A, A1, D1,3.

- Điểm xét tuyển: Khối A, A1, D1: 19,0 điểm; Khối D3: 20,0 điểm.

- Chỉ tiêu: 40 chỉ tiêu, trong đó: Khối A: 15 chỉ tiêu; Khối A1: 10 chỉ tiêu; Khối D1,3: 15 chỉ tiêu.

Nhận ngay Điểm Nguyện vọng 2 Đại Học Luật TPHCM sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

NV2 (dấu cách) LPS gửi 8712

Trong đó LPS là Mã trường

 

 


Tuyensinh247 Tổng hợp

2 bình luận: Nguyện vọng bổ sung vào Đại Học Luật TPHCM năm 2013

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247