Phương án tuyển sinh Cao đẳng hàng hải 1 năm 2015

Trường CĐ hàng hải công bố phương án tuyển sinh năm 2015: 1. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia, kết quả học tập 3 năm cấp 3.

I. Phương án tuyển sinh

Trường Cao đẳng Hàng hải I trình với Bộ GDĐT về Đề án tự chủ tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy từ năm 2015 với nội dung cơ bản như sau:

1. Phương thức tuyển sinh

- Xét tuyển:

+ Theo kết quả thi THPT quốc gia;

+ Theo kết quả học tập 03 năm THPT hoặc tương đương;

- Nguồn tuyển: Tuyển sinh trong cả nước;

- Việc xét tuyển được thực hiện theo các quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

2. Tiêu chí xét tuyển của mỗi phương thức

2.1. Các ngành xét tuyển

Nhà trường tổ chức xét tuyển tất cả các ngành học đã, đang được phép đào tạo gồm: 

STT

Ngành tuyển sinh

Mã ngành

Môn xét tuyển

1

 Điều khiển tàu biển

C840107

Toán-Lý-Hoá hoặc

Toán-Lý-tiếng Anh

2

 Tin học ứng dụng

C840202

Toán-Lý-Hoá hoặc

Toán-Lý-tiếng Anh

3

 Vận hành khai thác máy tàu

C840108

Toán-Lý-Hoá hoặc

Toán-Lý-tiếng Anh

4

 Công nghệ kỹ thuật cơ khí

C510201

Toán-Lý-Hoá hoặc

Toán-Lý-tiếng Anh

5

 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

Toán-Lý-Hoá hoặc

Toán-Lý-tiếng Anh

6

 Kế toán

C340301

Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-tiếng Anh;

Toán-Văn- tiếng Anh

7

 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

C510303

Toán-Lý-Hoá hoặc

Toán-Lý-tiếng Anh

8

 Khai thác vận tải

C840101

Toán-Lý-Hoá hoặc

Toán-Lý-tiếng Anh;

Toán-Văn- tiếng Anh

2.2. Tiêu chí xét tuyển

2.1.1 Tiêu chí chung

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Hạnh kiểm được xếp từ loại Khá trở lên;

- Nguồn tuyển: Xét tuyển thí sinh trong cả nước.

2.2.2 Tiêu chí điểm xét tuyển

a. Hệ cao đẳng chính quy

a1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia

Xét tuyển theo mức điểm cơ bản đối với cao đẳng các môn đăng ký xét tuyển mà Bộ GD&ĐT công bố sau kỳ thi THPT quốc gia, cụ thể:

- Đối với nhóm ngành kỹ thuật (Điều khiển tàu biển; Tin học ứng dụng; Vận hành khai thác máy tàu; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa): Xét kết quả 3 môn thi thuộc một trong hai tổ hợp dưới đây:

+ Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

+ Toán, Vật lý, Hóa học.

- Đối với nhóm ngành Kinh tế (Ngành Kế toán và Khai thác vận tải): Xét kết quả 3 môn thi thuộc một trong ba tổ hợp dưới đây: 

+ Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

+ Toán, Vật lý, Hóa học.

+ Toán, Văn, Tiếng Anh.

Điểm xét tuyển là điểm sau khi cộng điểm ưu tiên (nếu có) và được xét từ trên xuống.

Điểm ưu tiên thực hiện theo  Quy chế hiện hành của Bộ GDĐT. 

a2. Xét tuyển theo kết quả học tập THPT hoặc tương đương

Xét kết quả học tập theo học bạ THPT hoặc tương đương của 6 học kỳ lớp 10, 11 và 12.

Xét tuyển theo điểm trung bình của điểm tổng kết 6 học kỳ không nhỏ hơn 15.0 điểm, cụ thể:

- Đối với nhóm ngành kỹ thuật (Điều khiển tàu biển; Tin học ứng dụng; Vận hành khai thác máy tàu; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa): Xét điểm trung bình của 3 môn thuộc một trong hai tổ hợp dưới đây:

+ Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

+ Toán, Vật lý, Hóa học.

- Đối với nhóm ngành Kinh tế (Kế toán và Khai thác vận tải): Xét điểm trung bình của 3 môn thuộc một trong ba tổ hợp dưới đây:

+ Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

+ Toán, Vật lý, Hóa học.

+ Toán, Văn, Tiếng Anh.

Điểm xét tuyển là điểm sau khi cộng điểm ưu tiên (nếu có) và được xét từ trên xuống.

          Công thức tính điểm điều kiện xét tuyển (chưa cộng điểm ưu tiên):

                   M = M1 + M2 + M3 ≥ 15.0

          Trong đó: M1, M2, M3 là các điểm trung bình 3 môn học của 6 học kỳ thuộc nhóm môn xét tuyển.         

b. Hệ liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề lên cao đẳng

- Điều kiện: Đã tốt nghiệp trung cấp cùng ngành/nghề đăng ký xét tuyển.

- Xét tuyển theo quy định của Bộ GDĐT về đào tạo liên thông từ trung cấp, trung cấp nghề lên cao đẳng.

Điểm xét tuyển là điểm sau khi cộng điểm ưu tiên (nếu có) và được xét từ trên xuống. 

2.3 Lịch tuyển sinh của trường

Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia: Thực hiện theo quy định về thời gian xét tuyển trong quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015.

Xét tuyển theo kết quả học THPT hoặc tương đương:

+ Nhận đăng ký xét tuyển (Phiếu đăng ký và hồ sơ xét tuyển, thời gian, địa điểm nhận) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Thời gian xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015.

              + Việc xét tuyển được thực hiện từ điểm cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao. 

2.4 Phương thức đăng ký của thí sinh 

a. Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

a1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (Phụ lục 7);

  + Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia;

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

+ 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ;

+ 02 ảnh 4x6.

a 2. Xét tuyển theo kết quả học tập THPT hoặc tương đương gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (Phụ lục 7);

+ Bản sao học bạ trung học phổ thông hoặc tương đương;

+ Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời;

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

+ 2 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ;

+ 02 ảnh 4x6. 

b. Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Đào tạo -Trường Cao đẳng Hàng hải I, 498 Đà Nẵng phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng. Số Điện thoại: 0313.766739, Email: pdt@cdhh.edu.vn 

c. Phương thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:

- Nộp trực tiếp tại phòng Đào tạo;

- Gửi chuyển phát qua bưu điện về: Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Hàng hải I, 498 Đà Nẵng, phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng. Số Điện thoại: 0313.766739.

Nguồn Cao Đẳng Hàng Hải

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

1 bình luận: Phương án tuyển sinh Cao đẳng hàng hải 1 năm 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH