Phương án tuyển sinh Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Trung Ương

Năm 2015 trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Trung Ương tuyển sinh theo 2 phương thức: - Phương thức 1: Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả quá trình học tập THPT; - Phương thức 2: Phương thức sử dụng kết quả thi THPT quốc gia.

I. PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH NĂM 2015 CĐ KINH TẾ KỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG

Từ năm 2015 trường thực hiện hai phương thức tuyển sinh sau:

- Phương thức 1: Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả quá trình học tập THPT;

- Phương thức 2: Phương thức sử dụng kết quả thi THPT quốc gia

2.1 Chỉ tiêu tuyển sinh 2015

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương tuyển 1700 chỉ tiêu để xét tuyển vào các ngành:

TT

Ngành Đào tạo

Mã ngành

Số lượng

Số lượng dành cho Phương thức 1

Số lượng dành cho Phương thức 2

I

Cao đẳng chính Quy

 

1100

550

550

1

Công nghệ thông tin

C480201

200

100

100

2

Quản trị kinh doanh

C340101

150

75

75

3

Kế toán

C340301

400

200

200

4

Tài chính – Ngân hàng

C340201

150

75

75

5

Công nghệ kỹ thuật điện – Điện tử

C510301

200

100

100

II

Cao đẳng liên thông

 

300

150

150

1

Công nghệ thông tin

C480201

60

30

30

2

Quản trị kinh doanh

C340101

50

25

25

3

Kế toán

C340301

80

40

40

4

Tài chính – Ngân hàng

C340201

50

25

25

5

Công nghệ kỹ thuật điện – Điện tử

C510301

60

30

300

III

Trung cấp chuyên nghiệp

 

300

150

150

1

Kỹ thuật viên tin học (TH ứng dụng)

42480207

50

25

25

2

Quản trị kinh doanh (Quản lý DN)

42340101

50

25

25

3

Kế toán Doanh nghiệp

42340303

100

50

50

4

Công nghệ may thời trang

42540205

50

25

25

5

Điện công nghiệp – Dân dụng

42510308

50

25

25

 

Tổng

 

1700

850

850

 2. 2 Hình thức tuyển

2.2.1 Cao đẳng chính quy

Trong năm 2015, phương án tuyển sinh của nhà trường sẽ áp dụng phương thức tuyển sinh riêng dựa vào kết quả quá trình học PTTH (50% chỉ tiêu) vừa áp dụng hình thức dựa kết quả kỳ thi quốc gia tốt nghiệp PTTH (50% chỉ tiêu)

2.2.1.1 Phương thức xét tuyển căn cứ vào kết quả quá trình học tập THPT.

+ Tiêu chí 1: Tốt nghiệp PTTH

+Tiêu chí 2: Đối với giáo dục phổ thông Hạnh kiểm năm lớp 12 loại khá trở lên; đối với giáo dục thường xuyên, thí sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp phổ thông, dự tuyển đại học, cao đẳng theo quy định của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành;

+ Tiêu chí 3 (Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào): Tổng điểm Trung bình học kỳ của 5 học kỳ, bao gồm: học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 tối thiểu phải đạt từ 27,5 trở lên:

(TBT HK1 lớp 10 +  TBT HK2 lớp 10 + TBT HK 1 lớp 11 + TBT HK  2 lớp 11 + TBT HK 1 lớp 12)>=27,5

Điểm xét tuyển =(TBT HK1 lớp 10 +  TBT HK2 lớp 10 + TBT HK 1 lớp 11 + TBT HK  2 lớp 11 + TBT HK 1 lớp 12) + Ưu tiên

Ví dụ: Học sinh Nguyễn Văn A có điểm Trung bình trung học tập các kỳ như như sau:

TBT Học kỳ 1 lớp 10: 6,0

TBT Học kỳ 2 lớp 10: 7,0

TBT Học kỳ 1 lớp 11: 6,5

TBT Học kỳ 2 lớp 11: 5,0

TBT Học kỳ 1 lớp 12: 5,5

Điểm xét tuyển =6,0 + 7,0 + 6,5 + 5,0 + 5,5 =30>27,5 (trúng tuyển nếu trong chỉ tiêu)

Điểm ưu tiên theo đối tượng, khu vực được thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2.1.2 Phương thức sử dụng Kết quả kỳ thi THPT quốc gia tại các cụm do các trường đại học chủ trì

Đối với phương thức sử dụng kết quả thi THPT quốc gia, Trường chỉ xét tuyển đối với thí sinh dự thi tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì và có đăng ký xét tuyển vào trường.

+Tiêu chí 1: Tốt nghiệp PTTH

+Tiêu chí 2: Đối với giáo dục phổ thông Hạnh kiểm năm lớp 12 loại khá trở lên; đối với giáo dục thường xuyên, thí sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp phổ thông, dự tuyển sinh đại học, cao đẳng theo quy định của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành;

+Tiêu chí 3: Tổng điểm Ba môn theo tổ hợp môn thi cho từng ngành như sau:   

TT

Ngành tuyển

Mã Ngành

Tổ hợp môn

1

Công nghệ thông tin

C480201

Toán – Lý – Hóa/ Văn /Tiếng Anh

2

Quản trị kinh doanh

C340101

Toán – Lý – Hóa/ Văn/ Tiếng Anh

3

Kế toán

C340301

Toán – Lý – Hóa/ Văn/ Tiếng Anh

4

Tài chính – Ngân hàng

C340201

Toán – Lý – Hóa/ Văn/ Tiếng Anh

5

Công nghệ kỹ thuật điện – Điện tử

C510301

Toán – Lý – Hóa/ Văn/ Tiếng Anh / Sinh

Điểm xét tuyển = Tổng điểm các môn trong tổ hợp các môn thi của kỳ thi THPT Quốc gia + Điểm ưu tiên Khu vực + Điểm Ưu tiên Đối tượng.

Điểm các môn thi hoặc tổng điểm các môn trong tổ hợp phải đặt ngưỡng đảm bảo chất lượng do Bộ GDĐT công bố.

2.2.2 Đối với tuyển sinh TCCN:

Tuyển sinh TCCN thực hiện theo Quy chế tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp tại Thông tư số 27 /2014/TT-BGDĐT Ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp.

2.3.  Quy trình tổ chức xét tuyển

2.3.1.  Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả học tập THPT (Xét học bạ):

a) Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

          + Học bạ PTTH (Bản sao có công chứng);

+ Bằng tốt nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời);

          + Các loại giấy tờ ưu tiên khác theo quy định;

+ Đơn đăng ký dự tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng vào Trường cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Trung ương(tải về từ trang web tuyển sinh của trường tại địa chỉ:http//netc-vca.edu.vn).

b) Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

-Thời gian: Thời gian nộp Hồ sơ đăng ký dự tuyển cụ thể như sau:

+Xét tuyển đợt 1: Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 20/4/2015 đến hết ngày 20/6/2015. Từ ngày 21/6/2015 đến ngày 01/7/2015 thí sinh nộp hồ sơ bổ sung.  Xét tuyển trong tháng 7/2015

+ Xét tuyển đợt 2: Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 07/7/2015 đến hết ngày 31/7/2015. Xét tuyển trong tháng 8/2015.

+ Xét tuyển đợt 3: Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 07/8/2015 đến hết ngày 28/8/2015. Xét tuyển trong tháng 9/2015.

Các đợt xét tuyển 1, 2, 3 được triệu tập nhập học vào đầu tháng 9

+ Xét tuyển đợt 4: Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 04/9/2015 đến hết ngày 30/9/2015. Xét tuyển trong tháng 10/2015.

Đợt xét tuyển 4 được triệu tập nhập học vào cuối tháng 10

Nơi nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp về trường hoặc gửi qua bưu điện theo địa chỉ:

Ban Tuyển sinh – Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương: Dương Xá – Gia Lâm – Hà Nội.

ĐT: 043.6789156

c) Thời gian công bố kết quả xét tuyển

Sau khi có kết quả xét tuyển từng đợt, trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương công bố các kết quả xét tuyển và công bố chỉ tiêu cho đợt tuyển sinh tiếp theo.

2.3.2. Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia:

a) Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

b) Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

Phương thức nộp hồ sơ đăng ký:

- Hồ sơ nộp trực tiếp tại trường hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ:

Địa điểm: Ban Tuyển sinh

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương

Dương Xá – Gia Lâm – Hà Nội

ĐT: 043.6789156

-  Các hình thức khác theo quy định của Bộ GDĐT.

c) Thời gian công bố kết quả xét tuyển

Sau khi có kết quả xét tuyển từng đợt, trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương công bố các kết quả xét tuyển và thông tin tuyển sinh của đợt kế tiếp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.3.4 Chính sách ưu tiên

Các đối tượng ưu tiên chính sách hay khu vực được cộng điểm ưu tiên  theo qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.3.5 Lệ phí tuyển sinh

Lệ phí tuyển sinh được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Nguồn Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Trung Ương

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

1 bình luận: Phương án tuyển sinh Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Trung Ương

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH