Phương án tuyển sinh Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng 2015

Thông tin tuyển sinh năm 2015 trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng. Trường xét tuyển theo 2 phương thức: kết quả kỳ thi THPT Quốc gia, kết quả học tập THPT.

1. Phương thức tuyển sinh

          Thực hiện hai phương thức tuyển sinh như sau:

          - Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

           - Xét tuyển dựa vào kết quả học tập trung học phổ thông.

          - Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.

          1.1. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức

          1.1.1. Tiêu chí xét tuyển:

          Việc xét tuyển sinh của Trường dựa vào các tiêu chí sau:

          a) Thí sinh đỗ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức;

          b) Kết quả thi đạt ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu đối với từng môn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; 

          c) Đối tượng ưu tiên và khu vực ưu tiên theo quy định hiện hành;

          d) Thí sinh nộp hồ sơ, lệ phí đăng ký xét tuyển theo quy định của Quy chế

tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          e) Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh được xác định, kết quả thi của thí sinh và chính sách ưu tiên, Trường xét trúng tuyển vào các ngành đào tạo của trường.

          1.1.2. Ngành xét tuyển, môn xét tuyển:

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Môn

xét tuyển

1

ĐIỀU DƯỠNG

Gồm các chuyên ngành:

+ Điều dưỡng đa khoa

+ Điều dưỡng Sản - Nhi

+ Điều dưỡng Ung - Bướu

51720501

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Văn, Sinh

- Toán, Sinh, Anh

2

DƯỢC

51900107

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Hóa, Anh

- Toán, Hóa, Văn

3

QUẢN TRỊ KINH DOANH

Gồm các chuyên ngành:

+ Quản trị kinh doanh tổng hợp

+ Marketing

51340101

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Văn, Anh

- Toán, Văn, Lý

4

QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

51340103

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Văn, Anh

- Toán, Văn, Lý

5

KẾ TOÁN

Gồm các chuyên ngành:

+ Kế toán doanh nghiệp

+ Kế toán hành chính sự nghiệp

+ Kế toán - Kiểm toán

51340301

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Văn, Anh

- Toán, Văn, Lý

6

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Gồm các chuyên ngành:

+ Ngân hàng

+ Tài chính doanh nghiệp

+ Thuế Nhà nước

51340201

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Văn, Anh

- Toán, Văn, Lý

7

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Gồm các chuyên ngành:

+ Điện - Điện tử

+ Hệ thống điện

+ Điều khiển - Tự động hóa

+ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông

51510301

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Văn, Lý

- Toán, Văn, Anh

8

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Gồm các chuyên ngành:

+ Lập trình ứng dụng

+ Truyền thông đa phương tiện và đồ họa

+ Công nghệ mạng và truyền thông

+ Bảo mật và an ninh mạng

51480201

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Văn, Lý

- Toán, Văn, Anh

          1.1.3. Điều kiện và nguyên tắc xét tuyển để đảm bảo chất lượng nguồn tuyển:

          a) Xét tuyển dựa trên ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu đối với từng môn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;   

          b) Chỉ xét tuyển những thí sinh nộp đăng ký xét tuyển vào trường với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định;

          c) Nguyên tắc xét tuyển chung: Lấy thí sinh có kết quả thi từ cao xuống thấp đến mức đủ chỉ tiêu đã xác định.

          1.1.4. Lịch tuyển sinh, phương thức đăng ký tuyển sinh, ưu tiên trong tuyển sinh và lệ phí tuyển sinh: Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          1.2. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập trung học phổ thông

          1.2.1. Tiêu chí xét tuyển:

          - Tổng điểm trung bình ba môn quy định của học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (05 học kỳ) đạt 16,5 điểm trở lên;

          - Hạnh kiểm học kỳ I lớp 12 xếp loại Khá trở lên.

          1.2.2. Ngành xét tuyển, môn xét tuyển:

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Môn

 xét tuyển

1

ĐIỀU DƯỠNG

Gồm các chuyên ngành:

+ Điều dưỡng đa khoa

+ Điều dưỡng Sản - Nhi

+ Điều dưỡng Ung - Bướu

51720501

Toán, Văn và một môn thí sinh tự chọn trong các môn: Sinh, Hóa, Lý

2

DƯỢC

51900107

Toán, Văn và một môn thí sinh tự chọn trong các môn: Sinh, Hóa, Lý

 

3

QUẢN TRỊ KINH DOANH

Gồm các chuyên ngành:

+ Quản trị kinh doanh tổng hợp

+ Marketing

51340101

Toán, Văn và một môn thí sinh tự chọn trong các môn: Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, tiếng Anh

4

QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

51340103

Toán, Văn và một môn thí sinh tự chọn trong các môn: Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, tiếng Anh

5

KẾ TOÁN

Gồm các chuyên ngành:

+ Kế toán doanh nghiệp

+ Kế toán hành chính sự nghiệp

+ Kế toán - Kiểm toán

51340301

Toán, Văn và một môn thí sinh tự chọn trong các môn: Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, tiếng Anh

6

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Gồm các chuyên ngành:

+ Ngân hàng

+ Tài chính doanh nghiệp

+ Thuế Nhà nước

51340201

Toán, Văn và một môn thí sinh tự chọn trong các môn: Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, tiếng Anh

7

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Gồm các chuyên ngành:

+ Điện - Điện tử

+ Hệ thống điện

+ Điều khiển - Tự động hóa

+ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông

51510301

Toán, Văn và một môn thí sinh tự chọn trong các môn: Lý, Hóa

8

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Gồm các chuyên ngành:

+ Lập trình ứng dụng

+ Truyền thông đa phương tiện và đồ họa

+ Công nghệ mạng và truyền thông

+ Bảo mật và an ninh mạng

51480201

Toán, Văn và một môn thí sinh tự chọn trong các môn: Lý, Hóa

          1.2.3. Cách tính điểm xét tuyển

          a. Điểm xét tuyển: A = M1 + M2 + M3 >= 16,5

          Trong đó:

M1, M2 , M3: tương ứng với thứ tự các môn xét tuyển;

Cách tính điểm cho từng môn xét tuyển:

 

i = 1, 2, 3: tương ứng với thứ tự các môn xét tuyển;

             j  = 1, 2, 3, 4, 5 tương ứng với học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10, học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 của các môn xét tuyển;

n: số học kỳ (n = 5).

          b. Điểm ưu tiên: Theo quy định tại quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

          c. Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển thí sinh đạt tổng điểm trung bình ba môn xét tuyển tối thiểu bằng 16,5 điểm. Lấy điểm từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

          1.2.4. Quy trình xét tuyển:

          a) Hồ sơ xét tuyển gồm:

          - Đơn xin xét tuyển (mẫu của Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng);

          - Học bạ trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông (phô tô công chứng);

          - Giấy khai sinh (bản sao);

          - 02 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ của người nhận.

          b) Thời gian, phương thức và địa điểm nhận hồ sơ:

          * Thời gian:

          - Đợt 1: Từ 01/4/2015 – 15/5/2015

          - Đợt 2: Từ 15/6/2015 – 31/8/2015

          * Phương thức:

          - Nộp trực tiếp tại Trường hoặc gửi chuyển phát nhanh qua bưu điện.

          * Địa điểm: Bộ phận tuyển sinh, Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng, số 32 Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

          1.2.5. Chính sách ưu tiên và lệ phí xét tuyển:

          - Chính sách ưu tiên: thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển. 

          - Lệ phí tuyển sinh: thực hiện theo quy định hiện hành.

Nguồn Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

9 bình luận: Phương án tuyển sinh Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH